Logo MEFANET
   Publikační platforma WikiskriptaMoodle MEFANET Síť lékařských fakult Konference MEFANET 2015
 
 
Portálová platforma MEFANET

Publikační platforma

oficiální e-publikační platforma garantovaného vzdělávacího obsahu
 

WikiSkripta

WikiSkripta

prostor pro tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů s využitím technologie webu 2.0
 

Moodle-MEFANET

Moodle-MEFANET

centrální autorizovaný systém pro správu a vytváření e-learningových kurzů
 

Testování

Testování

podpora a materiály pro testování znalostí v medicíně a nelékařských zdravotnických oborech
 

games.mefanet.cz

Games.mefanet.cz

společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti MEFANET
 

Sandbox

Sandbox

publikační platforma pro obsah, který prozatím neprošel stanoveným mechanismem kontroly kvality
 

Konference

Konference

konference s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů
 

Síť lekařských fakult

Vzdělávací síť MEFANET

projekt zaměřený na podporu výuky a posílení spolupráce českých a slovenských lékařských fakult
 

MEFANET Journal

MEFANET Journal

mezinárodní časopis pro publikaci odborných článků z oblasti medicínského vzdělávání a e-learningu
 

 


Novinky a akce

MEFANET Journal v ERIH PLUS indexu

Odborně zaměřený časopis MEFANET Journal (MEFANET J) byl začleněn do seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Testování znalostí v medicíně a nelékařských zdravotnických oborech

Zástupci fakult zapojených do sítě MEFANET se dlouhodobě věnují také oblasti moderních trendů v oblasti konstrukce a analýzy testů. Aktivity této pracovní skupiny a klíčové výstupy jsou k dispozici zde.

Konference MEFANET 2014 - Podrobný program

Konference MEFANET 2014 - program Program konference včetně detailního rozvrhu jednotlivých sekcí je zveřejněn.
CMC group UCAN Digital Media Facta Medica CESNET BIOMEDICA ČS, s.r.o. Galén

 

Archiv