Logo MEFANET
 
 

Aktuality Pozvánka na konferenci AMEE 2013 v Praze

AMEE 2013


Vážení kolegové,

Association for Medical Education in Europe (AMEE) je celosvětová organizace, jejíž členové působí v 90 zemích na všech pěti kontinentech. Zaměřuje se na modernizaci metod výuky, učení a hodnocení v oblasti pedagogiky medicínských a zdravotnických profesí. AMEE organizuje každoroční konference a pořádá kurzy zaměřené na výuku, hodnocení, simulace, učení s využitím počítačů, výzkum a vůdčí schopnosti učitelů. AMEE vydává časopis Medical Teacher, příručky pojednávající o vzdělávání, dále nepravidelné články a příručky Best Evidence Medical Education.

40. ročník konference AMEE se bude konat v Praze, proto si dovoluji pozvat Vás jménem Místního organizačního výboru na AMEE 2013. Využijte této jedinečné příležitosti a připojte se k cca 3000 účastníkům, kteří budou diskutovat o nejnovějším vývoji ve výuce medicíny a zdravotnických profesí. Konference se bude konat ve dnech 24.–28. srpna 2013 v Kongresovém centru Praha, a.s., a je určena jak učitelům, tak studentům. Budete si moci vybrat ze širokého spektra plenárních přednášek, sympozií, workshopů, kurzů a expozic. Budete mít příležitost navázat vzájemnou spolupráci s předními odborníky z celého světa. Registrační poplatek pro účastníky z hostitelské země byl snížen na 325 GBP pro učitele a 225 GBP pro studenty. Bližší informace, včetně termínů pro zaslání abstraktů, najdete na http://www.amee.org. Věřím tomu, že Vaše fakulta a Váš zaměstnavatel podpoří Vaši účast na této významné události.

Budu se těšit na setkání s Vámi na konferenci.

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

předseda Místního organizačního výboru AMEE 2013

12.3.2013


Zpět