Logo MEFANET
Moodle-MEFANET
 
ICT infrastukturaTestování znalostí v medicíně

Testování znalostí v medicíně a nelékařských zdravotnických oborech

Testování znalostí je klíčovým momentem v procesu vzdělávání a často hraje zásadní roli nejen pro jednotlivé vzdělávací instituce, ale i pro celou společnost. V mnoha případech právě forma a obsah testu rozhodují o tom, na které znalosti či dovednosti se student při studiu zaměří a osvojí si je natolik, že je o jejich naučení se schopen přesvědčit také zkoušející a následně odborníky v oboru, který studuje a bude v budoucnu profesně vykonávat. S ohledem na fakt, že je problematika testování na vysokých školách stále aktuálnější, věnuje se dlouhodobě tématu analýzy a konstrukce testů pracovní skupina složena se zástupců vzdělávací sítě MEFANET.

Kontakt: mefanet@iba.muni.cz

Součástí aktivit pracovní skupiny jsou níže uvedené publikace:


	Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.

Moderní trendy v oblasti testování při výuce medicíny a nelékařských zdravotnických oborů

Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.


	Kniha se zabývá konstrukcí a analýzou testů, se zvláštním zřetelem k potřebám testování znalostí na lékařských fakultách. Je míněna jako praktická pomůcka a návod pro pedagogy, kteří sami znalostní testy vytvářejí a využívají, nebo se k tomu chystají. Kniha se snaží být také uceleným vodítkem pro vedení fakult, které o koncepci testování rozhoduje na vyšší úrovni, například pro potřeby přijímacích testů nebo atestací.

Testování při výuce medicíny: Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách

Kniha se zabývá konstrukcí a analýzou testů, se zvláštním zřetelem k potřebám testování znalostí na lékařských fakultách. Je míněna jako praktická pomůcka a návod pro pedagogy, kteří sami znalostní testy vytvářejí a využívají, nebo se k tomu chystají. Kniha se snaží být také uceleným vodítkem pro vedení fakult, které o koncepci testování rozhoduje na vyšší úrovni, například pro potřeby přijímacích testů nebo atestací.


	Tento materiál vznikl jako podklad pro workshop na konferenci MEFANET 2012, který byl věnovaný problematice nových trendů v oblasti testování. Autoři: Č. Štuka, M. Vejražka, M. Komenda, P. Martinková, J. Trnka.

E-testování: Moderní trendy v hodnocení znalostí

Tento materiál vznikl jako podklad pro workshop na konferenci MEFANET 2012, který byl věnovaný problematice nových trendů v oblasti testování. Autoři: Č. Štuka, M. Vejražka, M. Komenda, P. Martinková, J. Trnka.


	Informační brožura k symposiu o elektronickém testování, které proběhlo v rámci konference MEFANET 2011. Editoři: M. Komenda, A. Pokorná

Benefity a úskalí elektronického testování

Informační brožura k symposiu o elektronickém testování, které proběhlo v rámci konference MEFANET 2011. Editoři: M. Komenda, A. Pokorná