Logo MEFANET
Konference MEFANET 2016
 
KonferenceProgram

Program

Pondělí 27/11/2017
09:00-12:00 Uzavřené jednání pracovní skupiny projektu WAVES + přestávka (10:45-11:00)
12:45-13:45 Oběd

13:45-15:30 Uzavřené jednání pracovní skupiny projektu WAVES

15:30-16:00 Přestávka
16:00-18:00 Uzavřené jednání pracovní skupiny projektu WAVES

Úterý 28/11/2017
08:00 Registrace na konferenci MEFANET
09:00-12:00 Uzavřené jednání pracovní skupiny projektu WAVES + přestávka (10:30-11:00)
12:00-13:00 Oběd

13:00-15:00 Workshop:

Klinické doporučené postupy - tvorba, adaptace a evaluace

15:00-15:30 Přestávka

15:30-17:30 Workshop:

Integrace modalit s nízkou a vysokou úrovní věrnosti pro maximalizaci pedagogické hodnoty výukových medicínských simulačních center

18:00 Veřejné zasedání Koordinační rady MEFANET
19:30 Recepce

 

Středa 29/11/2017
8:00 Registrace

09:00-10:00 Komunikovaná posterová sekce

 • Furyk O: Implementation of training on virtual patients at Zaporozhye State Medical University
 • Majerník J: Repository of clinical case reports
 • Majerník J: Regions of thorax, abdomen and pelvis shared as new video records of cadaveric dissections
 • Oliberius J: Pictogram tool of project GÜRD
 • Maskálová E: Virtual patient in midwifery - care for woman with gestational diabetes mellitus
 • Mazúchová L: Evaluation the feedback of e-learning in midwifery education
 • Kelčíková S: Preparation of clinical practice mentoring in midwifery - implementation of innovative educational approaches

Partner: ResearchJobs

10:00-10:30 Přestávka

10:30-12:00 Symposium: Analýza využitelnosti evropských příkladů dobré praxe v oblasti aktivního a zdravého stárnutí

Partner: Národní telemedicínské centrum

12:00-12:45 Zvaná přednáška:

Inga Hege: Learning clinical reasoning in virtual environments

Partner: Institut biostatistiky a analýz

12:45–13:45 Oběd

13:45–15:45 Tematický blok:

Porodnictví a gynekologie ve výuce

 • Huser M: Teaching gynaecology and obstetrics at the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
 • Mašata J: Teaching gynaecology and obstetrics at the First Faculty of Medicine, Charles University, Prague: part 1
 • Vaněk F: Voting systems for teaching and testing
 • Vaněk F: Results of student survey – information resources in teaching
 • Hurt K: Teaching gynaecology and obstetrics at the First Faculty of Medicine, Charles University, Prague: part 2
 • Pilka R: Teaching gynaecology and obstetrics at the Faculty of Medicine, Palacký University, Olomouc
 • Turková M : Use of trainers in medical education

Partner: S&T

15:45–16:00 Přestávka

16:00–16:45 Zvaná přednáška:

Sascha Benjamin Cohen: Divergent paths / convergent needs: Observations on a decade of educational technology in medical education and its relationship to developing models of pedagogy

Partner: Facta Medica

16:45-18:00 Krátká sdělení:
Medicínská informatika ve výuce

 • Komenda M: MEDCIN - platform for curriculum overview and comparison          
 • Štěpánek L: Shiny application providing guidance for the correct statistical test selecting and offering data-processing platform
 • Hnilicová S:  Simulation medicine as part of medical education at LFUK Bratislava
 • Komarc M: Development of item bank and online application for computerized adaptive testing of high school physics knowledge in 1st year medical students  
 • Kajzar P: Wikis in education - approach is the key!
 • Schwarz D: MERGER: unveiling links between systems for virtual patients delivery and curriculum mapping

Partner: HELAGO