Logo MEFANET
Konference MEFANET 2016
 
KonferenceProgramový a organizační výbor
Vysvětlivky:
LF MU    Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
LF UPJŠ    Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
JLF UK    Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
LF UK    Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
LF UP    Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1. LF UK    1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2. LF UK    2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
3. LF UK    3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
LFHK UK    Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
LFP UK    Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
LF OU    Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Programový výbor

 • MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (LFP UK)
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA LF MU)
 • MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2.LF UK)
 • doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (LFHK UK)
 • RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (IBA LF MU)
 • RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3.LF UK)
 • Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ)
 • prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. (1. LF UK)
 • prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP)
 • Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. (LF UP)
 • prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (LFHK UK)
 • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA LF MU)
 • Mgr. Katarína Soroková (LF UK)
 • prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF UK)
 • RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D. (1.LF UK)
 • PhDr. Michal Trnka, PhD.(LF UK)
 • Ing. František Vaněk (1. LF UK)
 • MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1.LF UK)

Organizační výbor

Organizační tým

 • Vojtěch Bulhart
 • Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.
 • Bc. Vendula Churová
 • Ing. Katarína Hanušová
 • Bc. Matěj Karolyi
 • RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
 • Zdeněk Loula
 • Ing. Ilona Lundová
 • Bc. Kateřina Maršálová
 • Simona Schneiderová
 • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
 • Bc. Jakub Ščavnický
 • Branislav Šiška
 • Ivo Šnábl
 • RNDr. Roman Vyškovský