Logo MEFANET
Projekty sítě MEFANET
 
ProjektyNapsali o nás

Napsali o nás

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET se standardizuje

Magazín Muni.cz, speciální příloha, červen 2010

Zajistit prostupnost výukových materiálů mezi českými a slovenskými fakultami, které se zabývají vzděláváním lékařů a pracovníků ve zdravotnictví. S takovým cílem vznikla síť MEFANET (MEdical FAculties NETwork) už v roce 2006. Projekt OP VK do ní vnáší důležitý fi nanční impulz, který má umožnit více využívat technické a odborné pomoci při tvorbě elektronických děl a nastavit standardizované prostředí pro jejich publikování.

Síť nabízí uživatelům z 11 fakult včetně Lékařské fakulty MU přístup k nejrůznějším multimediálním učebním pomůckám a elektronickým skriptům, které využívají textové, obrazové nebo zvukové informace, často zachycené přímo v klinické praxi. „Jsou to například digitální videa, výukové weby, materiály k přednáškám a obrazové kazuistiky. Elektronické pedagogické publikace pak představují celé komplexní práce, většinou v rozsahu skript nebo větších kapitol knih,“ uvedl řešitel projektu Daniel Schwarz z Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, který je také jedním z autorů portálu MEFANETu, jenž slouží právě ke sdílení a nabídce vzdělávacího obsahu mezi lékařskými fakultami.

Navržená standardizace má zahrnovat např. sjednocení informovaných souhlasů pacientů, s jejichž daty se ve výuce pracuje, a jejichž svolení je tedy při vytváření materiálů nezbytné. „Klíčové je také sjednocení instrukcí pro autory v záležitostech autorských práv nebo vyřešení legislativních problémů s využíváním obrazové a další zdravotnické dokumentace pro vzdělávací účely,“ vysvětlil Schwarz. Právě tyto složité otázky související s klinicky citlivým obsahem se lékařské fakulty rozhodly řešit v rámci projektu nastavením sjednocujících standardů.

Dotace z projektu budou využity také k pořádání konferencí a lokálních seminářů na spolupracujících fakultách. Tam by měli být další potenciální uživatelé do hloubky seznámeni s podstatou a nástroji dostupnými v síti MEFANET. „Na tyto aktivity jsme dosud museli shánět prostředky hlavně od sponzorů,“ vyzdvihl Schwarz jednu ze změn, kterou projekt rovněž přinesl.

A jaký má sdílení medicínských učebních materiálů význam? Podle autorů projektu především pomáhá zefektivňovat práci pedagogů, kteří by jinak museli paralelně pracovat na podobných, či dokonce stejných specializovaných dílech na každé fakultě zvlášť. Ušetřená energie se pak navíc podle Schwarze může věnovat budování společných meziuniverzitních publikací s vyšší přidanou hodnotou. Více na adrese http://www.mefanet.cz/.