Logo MEFANET
Publikace
 
PublikaceKnihy a souborné práce

Knihy a souborné práce


	Kniha reviduje aktuální stav poznání v oblasti lékařského vzdělávání, a to zejména z pohledu elektronické podpory výuky. Zabývá se dopadem e-learningové intervence na způsoby vzdělávání v lékařských azdravotnických oborech a ukazuje různé přístupy k výuce založené na simulacích. Dále autoři knihy představují vzdělávací sít MEFANET, která sdružuje všechny lékařské fakulty v České republice a na Slovensku, a vyprávějí příběh o tom, jak MEFANET významně posunul aplikace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů. Editoři: Daniel Schwarz, Ladislav Dušek

Computer applications systems and networks for medical Education | MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network [Podrobnosti detail]

Kniha reviduje aktuální stav poznání v oblasti lékařského vzdělávání, a to zejména z pohledu elektronické podpory výuky. Zabývá se dopadem e-learningové intervence na způsoby vzdělávání v lékařských azdravotnických oborech a ukazuje různé přístupy k výuce založené na simulacích. Dále autoři knihy představují vzdělávací sít MEFANET, která sdružuje všechny lékařské fakulty v České republice a na Slovensku, a vyprávějí příběh o tom, jak MEFANET významně posunul aplikace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů. Editoři: Daniel Schwarz, Ladislav Dušek


	Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.

Moderní trendy v oblasti testování při výuce medicíny a nelékařských zdravotnických oborů

Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.


	Kniha se zabývá konstrukcí a analýzou testů, se zvláštním zřetelem k potřebám testování znalostí na lékařských fakultách. Je míněna jako praktická pomůcka a návod pro pedagogy, kteří sami znalostní testy vytvářejí a využívají, nebo se k tomu chystají. Kniha se snaží být také uceleným vodítkem pro vedení fakult, které o koncepci testování rozhoduje na vyšší úrovni, například pro potřeby přijímacích testů nebo atestací.

Testování při výuce medicíny: Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách

Kniha se zabývá konstrukcí a analýzou testů, se zvláštním zřetelem k potřebám testování znalostí na lékařských fakultách. Je míněna jako praktická pomůcka a návod pro pedagogy, kteří sami znalostní testy vytvářejí a využívají, nebo se k tomu chystají. Kniha se snaží být také uceleným vodítkem pro vedení fakult, které o koncepci testování rozhoduje na vyšší úrovni, například pro potřeby přijímacích testů nebo atestací.


	Tento materiál vznikl jako podklad pro workshop na konferenci MEFANET 2012, který byl věnovaný problematice nových trendů v oblasti testování. Autoři: Č. Štuka, M. Vejražka, M. Komenda, P. Martinková, J. Trnka.

E-testování: Moderní trendy v hodnocení znalostí

Tento materiál vznikl jako podklad pro workshop na konferenci MEFANET 2012, který byl věnovaný problematice nových trendů v oblasti testování. Autoři: Č. Štuka, M. Vejražka, M. Komenda, P. Martinková, J. Trnka.


	Edukační sborník ze 5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Facta Medica, s.r.o., 2012. 104 s. ISBN 978-80-904731-3-3.

MEFANET report 05

Edukační sborník ze 5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Facta Medica, s.r.o., 2012. 104 s. ISBN 978-80-904731-3-3.


	J. Potomková, V. Mihál, D. Schwarz. E-Learning Engineering, On-Job Training and Interactive Teaching. InTech, 2012. p. 157–176. Kapitola je dostupná on-line na adrese http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/32047.pdf.

Medical Education for YouTube Generation

J. Potomková, V. Mihál, D. Schwarz. E-Learning Engineering, On-Job Training and Interactive Teaching. InTech, 2012. p. 157–176. Kapitola je dostupná on-line na adrese http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/32047.pdf.


	Informační brožura k symposiu o elektronickém testování, které proběhlo v rámci konference MEFANET 2011. Editoři: M. Komenda, A. Pokorná

Benefity a úskalí elektronického testování

Informační brožura k symposiu o elektronickém testování, které proběhlo v rámci konference MEFANET 2011. Editoři: M. Komenda, A. Pokorná


	Edukační sborník ze 4. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Masarykova univerzita, 2011. 152 s. ISBN 978-80-210-5539-1.

MEFANET report 04

Edukační sborník ze 4. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Masarykova univerzita, 2011. 152 s. ISBN 978-80-210-5539-1.


	Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, A. Vašků, L. Dušek

Vzdělávací portál MEFANET: Informace pro pedagogy a studenty LF MU

Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, A. Vašků, L. Dušek


	Edukační sborník z 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Masarykova univerzita, 2010. 156 s. ISBN 978-80-210-5302-1.

MEFANET report 03

Edukační sborník z 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Masarykova univerzita, 2010. 156 s. ISBN 978-80-210-5302-1.


	Informační brožura k semináři na podporu elektronického publikování v rámci Lékařské fakultě MU. Editoři: M. Komenda, J. Kratochvíl, Z. Dohnálková, D. Schwarz, L. Dušek

Elektronická podpora vzdělávání: Best Practice pedagogů LF MU

Informační brožura k semináři na podporu elektronického publikování v rámci Lékařské fakultě MU. Editoři: M. Komenda, J. Kratochvíl, Z. Dohnálková, D. Schwarz, L. Dušek


	Edukační sborník z 2. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, L. Dušek, S. Štípek, V. Mihál, C. Paton. Masarykova univerzita, 2009. 128 s. ISBN 978-80-210-4851-5.

MEFANET report 02

Edukační sborník z 2. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, L. Dušek, S. Štípek, V. Mihál, C. Paton. Masarykova univerzita, 2009. 128 s. ISBN 978-80-210-4851-5.


	Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: L. Dušek, V. Mihál, S. Štípek, J. Potomková, D. Schwarz, L. Šnajdrová, Č. Štuka. Masarykova univerzita, 2008. 211 s. ISBN 978-80-210-4539-2.

MEFANET report 01

Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: L. Dušek, V. Mihál, S. Štípek, J. Potomková, D. Schwarz, L. Šnajdrová, Č. Štuka. Masarykova univerzita, 2008. 211 s. ISBN 978-80-210-4539-2.


	Editoři: D. Schwarz, L. Dušek. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 105 s. ISBN 80-210-4213-3.

Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny

Editoři: D. Schwarz, L. Dušek. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 105 s. ISBN 80-210-4213-3.


	Editoři: D. Schwarz, L. Dušek. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 101 s. ISBN 80-210-3924-8.

Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů

Editoři: D. Schwarz, L. Dušek. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 101 s. ISBN 80-210-3924-8.