Logo MEFANET
Síť lékařských fakult
 
Vzdělávací síť MEFANETKoordinační rada MEFANET

Koordinační rada MEFANET

Projekt MEFANET je řízen Koordinační radou složenou ze 2–3 zástupců všech zapojených lékařských fakult. Koordinační rada projektu například stanovuje priority činnosti, rozhoduje o plošně přijatelných standardech u jednotlivých typů výstupů a napomáhá přípravě a řešení společných projektů. Podrobnější informace o činnosti Koordinační rady se můžete dočíst v zakládací listině ( PDF dokument, 416 kB).

Zástupci lékařských fakult ČR a SR

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze)
Ing. Miroslav Borík (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. (Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)
Ing. Katarína Korenčiaková (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
MUDr. Vladimír Mašín (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Petr Míka (Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze)
doc. MUDr. Juraj Mokrý, Ph.D. (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
Mgr. Martin Navrátil (Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze)
MUDr. Tomáš Nosek (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Lenka Orzelová (Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě)
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, Ph.D. (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci>)
MUDr. Jana Povová (Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - předseda KR (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)
Mgr. Katarína Soroková (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Michal Trnka (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze)

Zástupci dalších akademických subjektů

RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D. (Institut inovace vzdělávání, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. (Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze)
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze)
Ing. Pavel Kožený, Ph.D. (Národní referenční centrum)
PhDr. Eva Lesenková (Národní lékařská knihovna)
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci)
Ing. Richard Šembera (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. (Centrum EuroMISE, Ústav informatiky, Akademie Věd ČR)