Informace pro autory

 • K dispozici bude dataprojektor, PC s připojením k internetu, laserové ukazovátko a mikrofon.
 • Veškerou techniku lze vyzkoušet před konferencí nebo během přestávek.
 • Po celou dobu bude v přednáškovém sále k dispozici technická podpora.
 • Vaši prezentaci nahraje do systému pověřená osoba při registraci.
 • Prezentaci lze také nahrát do systému přímo v přednáškovém sále, tuto variantu nicméně z časových důvodů nedoporučujeme.
 • Prezentaci vytvářejte pokud možno v klasickém poměru stran 4:3; doporučujeme formát ppt a pptx, případně lze i exportovat do pdf.
 • Doba trvání běžné přednášky je 14 minut včetně diskuze.
 • Autoři posterových sdělení obdrží informace ohledně prezentace posteru při registraci.
 • Oficiálními jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.
 • Rozměry posterů jsou doporučeny od formátu A3 do velikosti formátu A0.

Důležitá data

 • Termín zaslání abstraktu: 7. 11. 2018, 23:59 SEČ --- Prodlouženo do 11. 11. 2018, 23:59 SEČ
 • Termín, k němuž budou autoři informováni o přijetí přednášky/posteru: 12. 11. 2018
 • 1. den konference MEFANET 2017: 27. 11. 2018
 • 2. den konference MEFANET 2017: 28. 11. 2018