Koordinační rada NZV

Dne 2. února 2012 se na podnět předchozího jednání zástupců nelékařských zdravotnických věd ustanovila Koordinační rada NZV.

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. MPH. (Fakulta zdravotnických odborov, Prešovská univerzita)
Mgr. Petra Bastlová, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého)
Mgr. Zdeněk Čeřovský (Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Ladem)
doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. (Lékařská fakulta, Ostravská univerzita)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. (Lékařská fakulta, Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého)
Mgr. Eva Marková, R.N. (1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova)
Mgr. Jaroslava Nováková (Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita)
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita)
PhDr. Lukáš Štich (Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita)
PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D. (Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Ladem)
doc. Mgr. Katarína Žiaková, Ph.D. (Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Karlova)
Mgr. Ivona Závacká (Lékařská fakulta, Ostravská univerzita)