Novinky a akce

Ohlédnutí za konferencí MEFANET 2018

20. 2. 2019

Jedenáctý ročník naší tradiční konference proběhl 27.-28. listopadu 2018 v Plzni

Workshop Vývoj a implementace datových vizualizací: reálné příklady z praxe

23. 11. 2018

Vizualizace dat patří k nejdůležitějším oblastem, jimž se IBA LF MU v rámci zpracování a analýzy dat věnuje. Ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 ústav uspořádal workshop s názvem „Vývoj a implementace datových vizualizací: reálné příklady z praxe“, který se konal v jihomoravských Hnanicích.

Zahájen další projekt Erasmus+ zaměřený na výuku medicínských oborů

15. 10. 2018

Úvodní koordinační schůzkou, kterou uspořádala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích ve dnech 8.–9. 10. 2018, byl zahájen mezinárodní projekt Erasmus+ s názvem Building Curriculum Infrastructure in Medical Education (BCIME).

MEFANET Journal v ERIH PLUS indexu

15. 1. 2015

Odborně zaměřený časopis MEFANET Journal (MEFANET J) byl začleněn do seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

MEFANET Journal

28. 3. 2013

Představujeme nově vzniklé odborné periodikum s názvem MEFANET Journal, které se zaměřuje na oblasti rozvoje moderních e-learningových přístupů a inovativních pedagogických metod ve výuce medicíny, lékařské informatiky a její aplikace do výzkumu a do praxe a interdisciplinárních témat spojených s medicínským vzděláváním.