Novinky a akce

Platforma SIMUportfolio prezentována na mezinárodní konferenci AMEE

30. 8. 2019

Mezinárodní konference AMEE (Association for Medical Education in Europe), patrně největší celosvětová akce zaměřená na oblast medicínského vzdělávání, proběhla 24.–28. srpna 2019 ve Vídni. Tým spoluautorů z Institutu biostatistiky a analýz LF MU a Simulačního pracoviště LF MU na ní prezentoval integrační platformu dlouhodobě vyvíjenou na LF MU, která poskytuje mimo jiné také komplexní podporu k tzv. OSCE (Objective Structured Clinical Examination), tedy prakticky orientovaným zkouškám studentů.

Konference MEFANET 2019

27. 8. 2019

Třináctý ročník tradiční konference se opět přestěhuje do Brna a proběhne ve dnech 27. a 28. listopadu 2019.

MEFANET Journal v ERIH PLUS indexu

15. 1. 2015

Odborně zaměřený časopis MEFANET Journal (MEFANET J) byl začleněn do seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

MEFANET Journal

28. 3. 2013

Představujeme nově vzniklé odborné periodikum s názvem MEFANET Journal, které se zaměřuje na oblasti rozvoje moderních e-learningových přístupů a inovativních pedagogických metod ve výuce medicíny, lékařské informatiky a její aplikace do výzkumu a do praxe a interdisciplinárních témat spojených s medicínským vzděláváním.