Projekty

TELSON – Problem-based and Team-based Learning Strategies in the Education of Biomedical and Natural Sciences

Období řešení: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

BCIME – Building Curriculum Infrastructure in Medical Education

Období řešení: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Webové stránky projektu

MEDCIN: Medical Curriculum Innovations

Období řešení: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2017

Webové stránky projektu

TAME: Training Against Medical Error

Období řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Webové stránky projektu

WAVES: Widening Access to Virtual Educational Scenarios

Období řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Webové stránky projektu

CROESUS: clinical reasoning skills enhancements with the use of simulations and algorithms

Období řešení: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2016

Webové stránky projektu

Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET

Období řešení: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015

Webové stránky projektu

Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Období řešení: 1. 11. 2009 – 31. 10.2012

Webové stránky projektu