Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Základní údaje o projektu

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 28
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - oblast podpory 2.2
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0038
Název projektu česky: Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET
Zkrácený název projektu: MEFANET – klinické rozhodování
Název projektu anglicky: MEFANET – clinical reasoning
Období řešení: 01.04.2012 - 31.03.2015

Anotace

Vzdělávání v klinické medicíně čelí nedostatku kontaktů mezi studenty a pacienty, neboť se snižuje doba pobytu pacientů v nemocnicích. Projekt proto navrhuje inovovat klinickou fázi studia medicíny s využitím virtuálních pacientů a dalších nástrojů kazuistické výuky. Virtuální pacienti jsou uznáni v zahraniční odborné komunitě zabývající se vzděláváním v medicíně jako efektivní metoda pro rozvoj kompetencí v klinickém rozhodování. Díky přirozené podpoře tréninku komunikačních a psychoterapeutických dovedností se hodí mj. pro praktickou výuku pediatrických subspecializací oboru Všeobecné lékařství, jehož studenti a pedagogové jsou cílovými skupinami projektu. Realizační tým složený z odborníků na klinickou výuku medicíny a na výukové aplikace ICT ze čtyř lékařských fakult bude technicky vymezovat platformy pro virtuální pacienty, kazuistiky a interaktivní algoritmy. Dále bude podporovat produkci digitálního obsahu a zajišťovat přenos know-how ze zahraničí.

Klíčové aktivity

  • Nastavení a provoz systémů vhodných pro praktickou výuku klinických oborů
  • Produkce a publikace digitálního edukačního obsahu pro inovace oborů klinické medicíny
  • Přenos know-how ze zahraničí a sdílení nabytých znalostí a zkušeností mezi lékařskými fakultami v ČR

Výsledky a výstupy projektu