ICT infrastuktura

Jedním ze základních cílů projektů MEFANET je podpora a rozvoj výuky medicínských oborů s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Jako nástroj k tomuto cíli bylo pro síť MEFANET vyvinuto originální a jednotné řešení vzdělávacích webových portálů, které slouží společně s centrální bránou k nabízení a sdílení digitálního vzdělávacího obsahu. Díky tomu vzniká a neustále roste unikátní prostor pro spolupráci a sdílení zdrojů.

Vzdělávací webový portál je oficiální publikační platformou sítě MEFANET pro zveřejňování elektronických verzí pedagogických děl a multimediálních učebních pomůcek. Jeho hlavní úlohou je zpřístupnění všech typů elektronických didaktických materiálů vytvářených napříč celou sítí MEFANET. V současnosti existuje jedenáct instancí portálové platformy vyvíjené v rámci projektu MEFANET a zastřešující centrální brána, která umožňuje efektivní vyhledávání nad veškerým dostupným obsahem.

Lokální instance ovšem na lékařských fakultách nenahrazují zavedené systémy LMS. Ve srovnání s LMS poskytují edukační portálové platformy další nástroje pro elektronické publikování s definovanými pravidly pro hodnocení kvality. Dále poskytuje uživatelům jednotný autentifikační rámec, takže není třeba vytvářet si deset různých účtů pro každou portálovou instanci.