Testování znalostí v medicíně a nelékařských zdravotnických oborech

Testování znalostí je klíčovým momentem v procesu vzdělávání a často hraje zásadní roli nejen pro jednotlivé vzdělávací instituce, ale i pro celou společnost. V mnoha případech právě forma a obsah testu rozhodují o tom, na které znalosti či dovednosti se student při studiu zaměří a osvojí si je natolik, že je o jejich naučení se schopen přesvědčit také zkoušející a následně odborníky v oboru, který studuje a bude v budoucnu profesně vykonávat. S ohledem na fakt, že je problematika testování na vysokých školách stále aktuálnější, věnuje se dlouhodobě tématu analýzy a konstrukce testů pracovní skupina složena se zástupců vzdělávací sítě MEFANET.

Kontakt: mefanet@iba.muni.cz

Součástí aktivit pracovní skupiny jsou níže uvedené publikace:

Obálka náhled

Moderní trendy v oblasti testování při výuce medicíny a nelékařských zdravotnických oborů
Autoři: Čestmír Štuka, Patrícia Martinková, Martin Vejražka, Jan Trnka, Martin Komenda, Andrea Pokorná

Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.

Otevřít PDF (1,2 MB)

Obálka náhled

Testování při výuce medicíny: Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách
Autoři: Čestmír Štuka, Patrícia Martinková, Martin Vejražka, Jan Trnka, Martin Komenda

Kniha se zabývá konstrukcí a analýzou testů, se zvláštním zřetelem k potřebám testování znalostí na lékařských fakultách. Je míněna jako praktická pomůcka a návod pro pedagogy, kteří sami znalostní testy vytvářejí a využívají, nebo se k tomu chystají. Kniha se snaží být také uceleným vodítkem pro vedení fakult, které o koncepci testování rozhoduje na vyšší úrovni, například pro potřeby přijímacích testů nebo atestací.

Obálka náhled

E-testování: Moderní trendy v hodnocení znalostí
Autoři: Čestmír Štuka, Martin Vejražka, Martin Komenda, Patrícia Martinková, Jan Trnka

Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.

Otevřít PDF (1,8 MB)

Obálka náhled

Benefity a úskalí elektronického testování
Autoři: Martin Komenda, Andrea Pokorná

Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.

Otevřít PDF (800 kB)