Portálová platforma

Existence edukační webové platformy má v projektu MEFANET dva hlavní cíle:

  1. Sjednocení edukačních webových portálů zapojených lékařských fakult tak, aby publikované výukové materiály byly horizontálně přístupné
  2. Vytvoření společné centrální brány, která umožní snadné a podrobné procházení obsahu

Idea sdíleného systému pro elektronické publikování je založena na samostatných webových portálech, nikoliv na centralizované aplikaci pro všechny lékařské fakulty, což by byla spíše ta méně flexibilní a zranitelnější varianta. Každá portálová instance představuje nezávislé publikační médium s vlastním ISSN a ediční radou popř. komisí pro publikování. Lokální metadata popisující digitální vzdělávací obsah jsou však pravidelně odesílána na centrální bránu a umožňují snadné vyhledávání napříč všemi portálovými instacemi lékařských fakult zapojených do sítě MEFANET.

Na straně administrátorů lokálních platforem je třeba dodržovat tři následující prvky, které jsou společné pro všechny instance:

  1. Mapa lékařských disciplín
  2. Autentizační / autorizační rámec
  3. Vícerozměrné hodnocení

Ostatní funkcionality a vlastnosti lze adaptovat nebo lokalizovat tak, aby vyhovovaly potřebám jednotlivých fakult.