Sandbox

Primární motivací pro vývoj MEFANET Sandbox bylo zavedení procesu mentálně aktivní kontroly publikovaného obsahu. Tento mechanismus obsahuje sadu velmi přísných pravidel, jako jsou úplná vyplněnost medatového popisu, kontrola granularity příspěvku nebo dostupnost přiložených dokumentů a odkazů alespoň pro uživatele disponujícího rolí MEFAPERSON. Jelikož z různých důvodů není možné vždy dodržet všechna předepsaná pravidla, byla by škoda, kdyby takto koncipované edukační příspěvky nemohly být zpřístupněny členům vzdělávací sítě MEFANET. Proto je k dispozici MEFANET Sandbox, který nabízí možnost publikovat příspěvky, které prozatím neprošly procesem kontroly obsahu dle vícerozměrného hodnocení.

Vstup do MEFANET Sandboxu