Vzdělávací síť MEFANET

MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských a nelékařských zdravotnických fakult ČR a SR při rozvoji výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Cílem této mezifakultní spolupráce je vytvoření sítě horizontálně propojených výukových pracovišť. Primární snaha směřuje k usnadnění interakce mezi jednotlivými týmy z různých fakult, díky čemuž je studentům a pedagogům umožněno efektivně sdílet elektronické výukové materiály. MEFANET však jakkoli neovlivňuje řízení výuky a výzkumu na jednotlivých fakultách, všechny body naplňující projekt respektují samostatnost zapojených fakult. Zahájení společných aktivit pod hlavičkou sítě MEFANET se datuje do roku 2007, kde se na historicky prvním jednání oficiálně sešli zástupci tehdy lékařských fakult.

Vzdělávací síť MEFANET spojuje všechny lékařské fakulty napříč Českou republikou a Slovenskem a je řízena Koordinační radou MEFANET, která je složena ze zástupců všech zapojených členů. Od roku 2012 vstoupily do sítě také fakulty zaměřené na oblast nelékařských zdravotnických věd.

Lékařské a zdravotnické fakulty zapojené do sítě MEFANET

 

Zahraniční spolupracující instituce