Koordinační rada MEFANET

Projekt MEFANET je řízen Koordinační radou složenou ze 2–3 zástupců všech zapojených lékařských fakult. Koordinační rada projektu například stanovuje priority činnosti, rozhoduje o plošně přijatelných standardech u jednotlivých typů výstupů a napomáhá přípravě a řešení společných projektů. Podrobnější informace o činnosti Koordinační rady se můžete dočíst v zakládací listině (PDF dokument, 416 kB).

Zástupci lékařských fakult ČR a SR

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni)
Ing. Miroslav Borík (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. (Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)
Mgr. Drahomíra Dvořáková (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)
Ing. Katarína Korenčiaková (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
MUDr. Vladimír Mašín (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Petr Míka (Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze)
doc. MUDr. Juraj Mokrý, Ph.D. (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
Mgr. Martin Navrátil (Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze)
MUDr. Tomáš Nosek (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Lenka Orzelová (Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě)
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, Ph.D. (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci>)
MUDr. Jana Povová (Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - předseda KR (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)
Mgr. Katarína Soroková (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Michal Trnka (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze)

Zástupci dalších akademických subjektů

RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D. (Institut inovace vzdělávání, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. (Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze)
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze)
Ing. Pavel Kožený, Ph.D. (Národní referenční centrum)
PhDr. Eva Lesenková (Národní lékařská knihovna)
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci)
Ing. Richard Šembera (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. (Centrum EuroMISE, Ústav informatiky, Akademie Věd ČR)