Koordinační rada MEFANET

Projekt MEFANET je řízen Koordinační radou složenou ze 2–3 zástupců všech zapojených lékařských fakult. Koordinační rada projektu například stanovuje priority činnosti, rozhoduje o plošně přijatelných standardech u jednotlivých typů výstupů a napomáhá přípravě a řešení společných projektů. Podrobnější informace o činnosti Koordinační rady se můžete dočíst v zakládací listině (PDF dokument, 416 kB).

Zástupci lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR

Mgr. Vít Blanař, Ph.D. (Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice)
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni)
Ing. Miroslav Borík (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. (Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze)
Mgr. Drahomíra Dvořáková (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
MUDr. Josef Fontana (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. (Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Denis Mainz, Ph.D. (Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni)
doc. Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
RNDr. David Kordek, Ph.D. (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze)
Zdeňka Mikšová, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Wioletta Mikuľáková, Ph.D. (Fakulta zdravotníckych odborov Prešovské univerzity v Prešove)
doc. MUDr. Juraj Mokrý, Ph.D. (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave)
MUDr. Bohuslav Novák, Ph.D. (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)
Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. (Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice)
MUDr., Daniel Rajdl, Ph.D. (Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - předseda KR (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. (Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)
Mgr. Katarína Soroková (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Michal Trnka (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)