Vícerozměrné hodnocení

Hodnocení kvality elektronických výukových materiálů zahrnuje 4 důležité aspekty (rozměry). Prvním je posudek oponenta: pouze příspěvky s pozitivním hodnocením mohou být publikovány na centrální bráně. Příspěvky bez kladného recenzního posudku mohou být zveřejněny pouze na lokální portálové instanci a uživatelé jsou výrazně upozorněni, že přistupují k nerecenzovanému materiálu. Oponentský posudek obsahuje otázky uzavřené i otevřené. Strukturu posudkového formuláře lze lokalizovat pomocí modifikace výchozího XML souboru. Druhý rozměr je dán úrovní vzdělání cílové skupiny příspěvku, což je důležitá informace pro uživatele i oponenty. Další dimenze představuje klasifikace podle typu příloh – číslovaná stupnice zahrnuje jak statické soubory pro web-based learning, tak i interaktivní e-learningové kurzy zabalené v LMS. Poslední dimenze – self-study score – ukazuje, jak uživatelé hodnotí použitelnost daného díla pro jejich vlastní studium.