Autentizační/autorizační rámec

Přístup k obsahu publikovanému v rámci jednotlivých portálových instancí není nijak omezen. Stránky s příspěvky jsou dostupné všem uživatelům. Každý zainteresovaný uživatel tak může získat přehled o digitálním vzdělávacím obsahu, který je k dispozici na dané fakultě nebo v celé síti MEFANET. Vzdělávací obsah jako takový je připojen v podobě příloh nebo hypertextových odkazů. Každá příloha a/nebo odkaz pak obsahuje informaci o skupině uživatelů, kteří mají k těmto materiálům přístup.

Autoři výukových materiálů (tedy publikovaných příloh) mohou nastavit přístup ke svým dílům pro následující skupiny uživatelů:

  1. Neregistrovaný anonymní uživatel
  2. Registrovaný anonymní uživatel, který akceptuje podmínky použití během své registrace
  3. Uživatel sítě MEFANET, tedy student nebo učitel některé z českých nebo slovenských lékařských fakult
  4. Uživatel ze stejné univerzity, jehož příslušnost k dané univerzitě byla ověřena na portálu přes místní informační systém dané univerzity
  5. Uživatel, jemuž byl přístup k dílu umožněn pouze po autorově výslovném souhlasu

Systém využívá služeb České akademické federace identit eduID.cz [Czech academic identity federation eduID.cz. Available: http://www.eduid.cz/wiki/en/eduid/index] za účelem kontroly příslušnosti uživatelů portálových instancí. Federace používá technologii Shibboleth, což je jeden z mnoha autentifikačních rámců umožňujících sdílení internetových zdrojů mezi institucemi prostřednictvím standardu SAML (Security Assertion Markup Language). Portálové instance se ve federaci chovají jako poskytovatelé služeb, zatímco informační systémy zapojených fakult mají roli poskytovatelů identit.