Centrální brána

Centrální brána je další webovou aplikací vedle jedenácti portálových instancí, která sbírá metadata ze všech portálů sítě MEFANET. Vzniká tím kompletní obraz dostupného digitálnho obsahu napříč sítí MEFANET. Studenti i učitelé mohou vyhledávat a procházet příspěvky roztříděné podle lékařských disciplín, autorů, fakult, nebo kritérií vícerozměrného hodnocení. Další podrobnosti naleznete na http://portal.mefanet.cz.

Formát dat sdílených příspěvků je založen na schématu RELAX NG language [J. Clark and M. Murata, “RELAX NG Specification”, Committee Specification 3 December 2001. Available: http://relaxng.org/spec-20011203.html]. XML dokumenty představující příspěvky bez příloh jsou pravidelně importovány na centrální bránu každých 24 hodin. Validační procedury XMLjsou založeny na matching patterns specified in own RELAX NG schema.

Vstup na edukační portál MEFANET

Centrální brána náhled