Mapa lékařských disciplín

Mapa lékařských disciplín zavádí mezi příspěvky jakousi taxonomii, Na začátku byla zvažována jedno- í více úrovňové rozdělení lékařských specializací, stejně jako možnost přizpůsobit existující schéma Národní knihovny ČR, které je založeno na metodě konspektu [B. Stoklasová, “Conspectus Method Used for Collections Mapping and Structuring of Portals”, 2006]. Nicméně se ukázalo, že mapování podle této metody je pro účely sítě MEFANET nepoužitelné. Proto byla vytvořena vlastní mapa lékařských disciplín, která je založena na zdrojích z různých lékařských nakladatelství a přizpůsobených novému účelu. Jedná se o jednoúrovňový seznam 48 lékařských specializací, který je jedinou závaznou strukturou portálové instance a jakákoliv její změna podléhá schválení Koordinační radou projektu MEFANET.

Mapa náhled