WikiSkripta

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů, která byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakční tým. Hlavním přínosem WikiSkript je zjednodušení tvorby učebních materiálů, snadná aktualizace a inspirující spolupráce s podpobně zaměřenými lidmi. Texty nemají mít formu encyklopedie, ale spíše pomocí krátkých článků skládat texty podobné kapitolám v učebnici.

Vstup na WikiSkripta