Dny lékařské biofyziky

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Ústav biofyziky pořádá

XLV. Dny lékařské biofyziky

29. 5. – 1. 6. 2024
Parkhotel Congress Center Plzeň

U Borského parku 31, 301 00 Plzeň

Informace k registraci

Registrace bude ukončena 10. 5. 2024.

Konferenční poplatky

  Do 31. 3. 2024 Od 1. 4. 2024
  Aktivní* člen ČSFL ČLS JEP Nečlen ČSFL ČLS JEP Aktivní* člen ČSFL ČLS JEP Nečlen ČSFL ČLS JEP
Přednášející 2900 Kč 3500 Kč 3200 Kč 3800 Kč
Soutěžící – soutěž Ph.D. studentů/absolventů** 2900 Kč 3500 Kč 3200 Kč 3800 Kč

Běžný účastník (pasivní)

2900 Kč 3500 Kč 3200 Kč 3800 Kč
Sponzor 2900 Kč 3500 Kč 3200 Kč 3800 Kč

* Aktivní člen = člen ČSLF ČLS JEP, který má uhrazeny členské příspěvky přinejmenším do konce r. 2023
** Přihlášením se do soutěže pro studující a absolventky/absolventy doktorského studia na Dnech lékařské biofyziky zároveň potvrzuji, že splňuji požadavky nových pravidel.


Platba

Účastnický poplatek nebude možné platit na místě!

Úhradu konferenčního poplatku proveďte nejpozději do 10 dnů od registrace.

Platební údaje:

 • Organizace: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • Číslo účtu: 61633311/0100
 • Variabilní symbol: 40623
 • Konstantní symbol: 0308
 • IBAN: CZ15 0100 0000 0000 6163 3311
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX
 • IČ: 00216208
 • DIČ: CZ00216208
 • POZOR! Do poznámky je nutné napsat: „DLB a připojit  Prijmeni a Jmeno účastníka“, tedy např.: „DLB Novak Josef“

Kontaktní osoba:

 • Bohumila Černá 
  Ústav biofyziky LF UK v Plzni, sekretariát
  alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň 
  tel: 377 593 210 
  e-mail: bohumila.cerna@lfp.cuni.cz