Mefaperson

http://www.mefanet.cz/mefaperson/ je jedním z atributů, které poskytují poskytovatelé identit (IdP) pro poskytovatele služeb (SP) v rámci sítě MEFANET. Atribut nabývá hodnot lf.muni.cz, lf1.cuni.cz, lf2.cuni.cz, lf3.cuni.cz, lfhk.cuni.cz, lfp.cuni.cz, lf.upol.cz atd. pro zaměstnance a studenty lékařských fakult. Předpokládá se zúžení na skupinu studentů a učitelé lékařských fakult.

Požadavek na tento atribut vznikl v diskuzi pracovní skupiny v projektu MEFANET s lidmi z CESNET, ÚVT MU a ÚVT UK. Daná pracovní skupina řešila v období od 01/2008 do 03/2008 možnost jednotné autentizace na webových portálech lékařských fakult a rozhodla se pro autentizaci pomocí technologie federace identit založené na protokolu SAML2. Uživatelé, pro které nabývá atribut http://www.mefanet.cz/mefaperson/ přidělené předdefinované hodnoty, mohou stahovat přílohy, které jejich autoři oklasifikují jako materiály pro uživatelé sítě MEFANET, což znamená, že se k nim dostanou všichni studenti a pedagogové lékařských fakult v ČR a SR.

Zájemci ze strany SP kteří chtějí využívat tento atribut ať nahlásí svůj požadavek včetně odůvodnění a uvedení svého entityID na adresu: portal@med.muni.cz
Od roku 2014 byla dohodnuta centrální správa SP a uvolňování atributu http://www.mefanet.cz/mefaperson/.

Při registraci MEFANET SP do eduID.cz (http://www.eduid.cz) je nutné nahlásit, že SP má být zařazeno do kategorie http://eduid.cz/uri/sp-group/mefanet.

Poskytovatelé služeb při vydávání atributu http://www.mefanet.cz/mefaperson/ nemusejí specifikovat jednotlivé SP, kterým tento atribut může být vydán, ale stačí aby definovali pravidlo pro celou kategorii http://eduid.cz/uri/sp-group/mefanet. Kategorie je spravována centrálně na úrovni eduID.cz. Více informací lze nalézt na http://www.eduid.cz.


 Česká akademická federace identit eduID.cz


http://www.mefanet.cz/mefaperson/ is one of the attributes provided by IdP to SP within the MEFANET network. The attribute takes values lf.muni.cz, lf1.cuni.cz, lf2.cuni.cz, lf3.cuni.cz, lfhk.cuni.cz, lfp.cuni.cz, lf.upol.cz etc. for employees and students of medical faculties. Restriction to groups of students and teachers of medical faculties is anticipated.

The requirement to create this attribute has emerged from the discussion of the MEFANET working group with people from CESNET, Institute of Computer Science at Masaryk University and Computer Centre at Charles University. From January to March 2008, this working group was dealing with the options of unified authetication on web portals of medical faculties, and decided to perform the authentication via technology called Shibboleth. Educational materials marked by their authors as "for MEFANET users only" can be downloaded by users whose attribute http://www.mefanet.cz/mefaperson/ is not empty; in other words, such materials are available to all students and teachers from Czech and Slovak medical faculties.

More information: Česká akademická federace identit eduID.cz