4D hodnocení kvality

S uvolněním další verze portálové platformy s označením 1.8 souvisí mj. implementace vícerozměrného hodnocení kvality zveřejňovaného výukového obsahu v síti MEFANET. Primární motivací je jednoznačně posílení kvality prezentovaného obsahu, který je z lokálních instancí portálové platformy exportovaný na centrální bránu (http://portal.mefanet.cz/).

Tento kontrolní a klasifikační mechanismus by měl pomoci jednotlivým fakultám přeměnit zásobu elektronických výukových materiálů rozdělenou do jednotlivých lékařských disciplín na ucelené výukové celky tříditelné podle kvalitativních kritérií. Kompletní životní cyklus nového příspěvku od jeho dokončení redaktorem až po ukončení potencionálního recenzního řízení a následné zveřejnění na portálu včetně aplikace nově navrženého modelu je detailně popsán v sekci Kontrola kvality publikovaného obsahu.

Vícerozměrné hodnocení se skládá ze čtyř nezávislých dimenzí, které reprezentují jednotlivé výčtové typy proměnných s mnoha volitelnými atributy:

  1. recenzní řízení
  2. typologická klasifikace
  3. úroveň znalostí cílové skupiny
  4. uživatelské self-study hodnocení

4-D model garance kvality elektronicky publikovaných příspěvků

Detailní popis jednotlivých proměnných i jejich atributů bude obsahem samostatné dokumentace. Programová realizace tohoto vícerozměrného modelu byla provedena tak, že umožní i nadále využívat již zaběhnuté ediční procesy na jednotlivých fakultách. Spojuje se zde přístup založený na tzv. oponenturách iniciovaných edičními komisemi s přístupem založeným na panelu garantů asociovaných s jednotlivými lékařskými disciplínami.