Uživatelské self-study hodnocení

Uživatelské self-study hodnocení

Hodnocení zadávají uživatelé pomocí škály odstupňované po 10 a následně se počítá jako vážený průměr. Liší se však podle typu díla dle typologické klasifikace využitelnosti a úrovně znalostí cílové skupiny, do které hodnoticí uživatel spadá.  Nejprve je nutné zvolit, do jaké znalostní kategorie se sám uživatel řadí (student, absolvent nebo Ph.D. absolvent), teprve poté může ohodnotit dílo. Na závěr potvrdí svou volbu tlačítkem OK. V systémové databázi se udržují informace o všech hlasech ve formě nové databázové tabulky.