Co je to klinicky citlivý materiál?

česky Klinicky citlivý materiál
 

  • Kategorie pro soubory nebo odkazy přiložené k příspěvku
  • Hodnocení přílohy jako „klinicky citlivé“ je na autorovi příspěvku.
  • Klinicky citlivým materiálem jsou myšlena např. videa multimediálního atlasu, kde pacienti mluví o svém onemocnění nebo video z operačního zákroku, kde kromě jiného je vidět i pacient.
  • Obecně se dá říci, že citlivým materiálem je jakýkoli, pro jehož pořízení byl nutný informovaný souhlas pacienta.

English Clinically sensitive material
 

  • A category for files or links attached to an article.
  • Ranking the attachment as "clinically sensitive" depends on the decision of the author of respective article(s).
  • Clinically sensitive materials can include various media, such as videos from multimedia atlases in which patients talk about their condition, or videos from surgical procedures which reveal a patient's identity.
  • In general terms, a clinically sensitive material is any material which could only be made after the patient gave his informed consent.