Knihy a souborné práce

Obálka náhled

Computer Applications Systems and Networks for Medical Education | MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network

Editoři: Daniel Schwarz, Ladislav Dušek

Brno: Facta Medica a Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-904731-9-5.

Kniha reviduje aktuální stav poznání v oblasti lékařského vzdělávání, a to zejména z pohledu elektronické podpory výuky. Zabývá se dopadem e-learningové intervence na způsoby vzdělávání v lékařských azdravotnických oborech a ukazuje různé přístupy k výuce založené na simulacích. Dále autoři knihy představují vzdělávací sít MEFANET, která sdružuje všechny lékařské fakulty v České republice a na Slovensku, a vyprávějí příběh o tom, jak MEFANET významně posunul aplikace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů.

Otevřít PDF (28,8 MB)

Obálka náhled

Moderní trendy v oblasti testování při výuce medicíny a nelékařských zdravotnických oborů

Autoři: Čestmír Štuka, Patrícia Martinková, Martin Vejražka, Jan Trnka, Martin Komenda, Andrea Pokorná

Brno: Masarykova univerzita, 2014.

Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.

Otevřít PDF (1,2 MB)

Obálka náhled

Testování při výuce medicíny: Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách

Autoři: Čestmír Štuka, Patrícia Martinková, Martin Vejražka, Jan Trnka, Martin Komenda

Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2369-6.

Kniha se zabývá konstrukcí a analýzou testů, se zvláštním zřetelem k potřebám testování znalostí na lékařských fakultách. Je míněna jako praktická pomůcka a návod pro pedagogy, kteří sami znalostní testy vytvářejí a využívají, nebo se k tomu chystají. Kniha se snaží být také uceleným vodítkem pro vedení fakult, které o koncepci testování rozhoduje na vyšší úrovni, například pro potřeby přijímacích testů nebo atestací.

Obálka náhled

Medical Education for YouTube Generation

Autoři: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Daniel Schwarz

Rijeka: InTech, 2012

Otevřít PDF (730 kB)

Obálka náhled

E-testování: Moderní trendy v hodnocení znalostí

Autoři: Čestmír Štuka, Martin Vejražka, Martin Komenda, Patrícia Martinková, Jan Trnka

Brno: Masarykova univerzita, 2012.

Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.

Otevřít PDF (1,8 MB)

Obálka náhled

Benefity a úskalí elektronického testování

Autoři: Martin Komenda, Andrea Pokorná

Brno: Masarykova univerzita, 2012.

Hodnocení studentů je běžnou součástí činnosti vysokoškolského pedagoga. Může se zdát, že na něm není nic složitého. Mezi nejčastější úskalí a klíčové problematické oblasti však patří fakt stále se zvyšujícího počtu studentů a nároků na rozsah osvojovaných poznatků a z nich vyplývající dotazy. Jak vyzkoušet velké množství studentů v krátkém čase? Nebo jak prokázat objektivitu a reprodukovatelnost zkoušení? Nejen na tyto otázky, ale také na mnoho dalších se pokusí odpovědět tato boržura, která poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých tématech.

Otevřít PDF (800 kB)

Obálka náhled

Vzdělávací portál MEFANET: Informace pro pedagogy a studenty LF MU

Editoři: Daniel Schwarz, Martin Komenda, Anna Vašků, Ladislav Dušek

Brno: Masarykova univerzita, 2011.

Otevřít PDF (2,3 MB)

Obálka náhled

Elektronická podpora vzdělávání: Best Practice pedagogů LF MU

Editoři: Martin Komenda, Jiří Kratochvíl, Zdeňka Dohnálková, Daniel Schwarz, Ladislav Dušek

Brno: Masarykova univerzita, 2010.

Otevřít PDF (1,2 MB)

Obálka náhled

MEFANET Report 01 až 05

Série edukačních konferenčních sborníků obsahujících vybrané příspěvky z konferencí MEFANET 2008 až 2012. Plné verze sborníků jsou k dispozici na webových stránkách MEFANET Journalu.