Organizace

Organizační výbor konference
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
Mgr. Jarmila Potomková

Pořádající agentura:
SYMMA spol. s r.o.
Aleš Martinek
Kounicova 13, P.O.Box 643
661 43 Brno
tel., fax: +420 549 123 256

Vědecký sekretariát konference

Institut biostatistiky a analýz
Lenka Šnajdrová
Kamenice 3
625 00 Brno
tel.: +420 549 492 838