Konference MEFANET 2015

9. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů

Brno, 25.-26. listopadu 2015

Hlavní témata konference

 • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archivy,
  • výukové portály,
  • multimediální učební pomůcky.
 • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách
 • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků
 • Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů:
  • hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů,
  • podpora výuky zahraničních studentů.
 • Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek
 • Legislativní problematika, autorská práva
 • Vedle obecných aspektů e-learningu se bude konference zabývat i dopadem tohoto fenoménu na konkrétní obor medicíny. Pro devátý ročník bylo zvoleno téma: Elektronická podpora výuky v oborech neurologie – psychiatrie - neurovědy

Erasmus+

Konference byla podpořena projektem CROESUS (http://www.croesus.eu) reg. číslo: 2014-1-CZ01-KA203-002002, který je financován z programu Evropské komise ERASMUS+