Workshopy

CROESUS.EU: Workshop věnovaný nástrojům pro tvorbu virtuálních pacientů

Garance: Daniel Schwarz (IBA LF MU), Terry Poulton, Ella Iskrenko-Poulton (St Georges University, London, United Kingdom)

CROESUS

Anotace: Hlavním tématem workshopu budou nástroje užívané k tvorbě virtuálních pacientů (VP). Účastníci se také dozví o preferovaných implementacích VP a jejich využití na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (LF MU) a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Je velmi pravděpodobné, že v dohledné době budou virtuální pacienty využívat všechny instituce zapojené do projektu MEFANET. Workshop bude pojat interaktivní formou.


Interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ ® ve výuce akutní medicíny - koncept, tvorba, využití

Garance: Petr Štourač, Hana Harazim, Martina Kosinová, Olga Smékalová, Roman Štoudek, Jozef Klučka (LF MU)

CROESUS

Anotace: Účastník workshopu bude seznámen s interaktivními algoritmy AKUTNĚ.CZ jako s výukovou pomůckou pro problémově orientovanou výuku. Bude seznámen se základními principy jejich tvorby. Dále bude seznámen s tipy a triky pro jejich tvorbu, a to včetně multimediálních materiálů. Účastník vytvoří v rámci práce v malých skupinách algoritmizační kostru interaktivního algoritmu s vhodným tématem akutní medicíny. Každý absolvent dostane příležitost dokončit své téma do finální podoby recenzované výukové pomůcky formou následné spolupráce.

Profil účastníka: student Lékařské fakulty 4. a vyššího ročníku, lékař vyučující na LF předměty obsahující témata akutní medicíny

Výstup: účastník pochopí principy výuky s využitím interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ, účastník bude seznámen se základními pravidly tvorby algoritmu a s vhodnými obsahovými tématy, účastník vytvoří algoritmizační kostru interaktivního algoritmu, účastník bude osloven k tvorbě interaktivního algoritmu AKUTNĚ.CZ s jím vytvořenou algoritmizační kostrou