Zvané přednášky

Technologie ve výuce mediků a zdravotníků: minulost, současnost a budoucnost

Martin Komenda

Lékařská fakulta, Masarykova univezita

Přednáška se ohlédne za zásadními výstupy, které spadají do oblasti technologické podpory výuky v medicínských a zdravotnických studijních programech. Právě ty pozitivně ovlivnily směr rozvoje v prostředí edukační sítě MEFANET. Nedílnou součástí bude také krátké představení klíčových osobností, bez kterých by tyto aktivity nebyly na českých a slovenských fakultách nikdy podporovány. Současnost bude představena ve světle nosných projektů napříč řešiteli právě z řad aktivních a produktivních zástupců MEFANETu. Nebude chybět ani pohled do budoucna s cílem nastínit možné trendy, kterými se budeme moci společně vydat. Vždy je však nutné mít na paměti, že je zapotřebí vhodným a nenásilním způsobem spojit prověřené metodické postupy s dostupnými moderních informačními a komunikačními technologiemi. Nikdy nesmíme zapomínat na samotné uživatele v podobě studentů, pedagogů, tvůrců kurikula a také vedení kateder a klinik, pro které by inovace výuky neměla generovat zbytečné nároky na osvojení si technikálií, ale naopak by jim měla ušetřit čas a energii při zavádění těchto novinek do své výuky.