Konference MEFANET 2019

13. konference lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR

Místo konání | Program | Zvané přednášky | Workshopy a sympozia | Sborník abstraktů | Fotogalerie

Brno, 27.–28. listopadu 2019
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Mendlovo nám. 1a, Brno


Ohlednutí za konferencí MEFANET 2019