Konference MEFANET 2017

11. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů

Brno, 28.-29. listopadu 2017

Hlavní témata konference

 • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských a nelékařských zdravotnických oborů:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archivy, výukové portály,
  • multimediální a interaktivní učební pomůcky,
  • moderní didaktické přístupy,
  • simulace v medicíně.
 • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách i fakultách nelekařských zdravotnických věd
 • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků
 • Hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů
 • Metodiky pro efektivní tvorbu a využití elektronických učebních pomůcek
 • Legislativní problematika, autorská práva

Již tradičně byla jedna sekce věnována dopadu informačních technologií a e-learningu na výuku v konkrétním oboru medicíny. Pro rok 2017 bylo vybráno porodnictví a gynekologie.


Widening Access to Virtual Educational Scenarios

V rámci konference proběhlo také dvoudenní jednání pracovní skupiny projektu WAVES (Widening Access to Virtual Educational Scenarios).


Partneři konference

Facta Medica Research jobs IBA s.r.o.

 

Helago S&T