Programový výbor

Vysvětlivky:
LF MU    Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
LF UPJŠ    Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
JLF UK    Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
LF UK    Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
LF UP    Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1. LF UK    1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2. LF UK    2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
3. LF UK    3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
LFHK UK    Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
LFP UK    Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
LF OU    Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

MUDr. Richard Barteček, Ph.D. (LF MU)
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (LFP UK)
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA LF MU)
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2.LF UK)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (LFHK UK)
RNDr. Martin Komenda (IBA LF MU)
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3.LF UK)
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ)
MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D. (LFHK UK)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP)
MUDr. Bohuslav Novák, Ph.D. (LF UK)
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. (JLF UK)
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. (LFP UK)
Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. (LF UP)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (LFHK UK)
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA LF MU)
Mgr. Katarína Soroková (LF UK)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF UK)
MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (LF MU)
RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D. (1.LF UK)
PhDr. Michal Trnka, PhD.(LF UK)
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1.LF UK)

Organizační výbor konference

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (LF MU, Brno)
RNDr. Martin Komenda (LF MU, Brno)
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ, Košice)