Programový výbor

Vysvětlivky:
LF MU    Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
LF UP    Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1. LF UK    1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2. LF UK    2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
3. LF UK    3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
LFHK UK    Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
LFP UK    Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
FEKT VUT    Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
FEI VŠB-TU    Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita Ostrava
ÚVT MU    Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (LFP UK, Plzeň)
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (LF MU, Brno)
MUDr. Jitka Feberová, (2.LF UK, Praha)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (LFHK UK, Hradec Králové)
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (LF UP, Olomouc)
MUDr. Tomáš Kostrhun (3.LF UK, Praha)
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3.LF UK, Praha)
MUDr. Vladimír Mašín (LFHK UK, Hradec Králové)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, DrSc. (LF UP, Olomouc)
Mgr. Martin Navrátil (LFP UK, Plzeň)
Tomáš Nikl (1. LF UK, Praha)
MUDr. Tomáš Nosek (zástupce studentstva)
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (FEKT VUT, Brno)
doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. (ÚVT MU, Brno)
doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (LFHK UK, Hradec Králové)
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (LF MU, Brno)
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. (FEI VŠB-TU)
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (1.LF UK, Praha)
MUDr. Pavel Svoboda (zástupce studentstva)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF UK, Praha)
RNDr. Stanislav Zelenda (MFF UK, Praha)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (LFP UK, Plzeň)
prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. (1. LF UK, Praha)

Organizační výbor konference

Martin Komenda (LF MU, Brno)
Mgr. Jarmila Potomková (LF UP, Olomouc)
Mgr. Břetislav Regner (LF MU, Brno)
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (LF MU, Brno)
RNDr. Čestmír Štuka, MBA (1. LF UK, Praha)