Organizace

Organizační výbor konference

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
Mgr. Jarmila Potomková
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D.

Pořádající agentura:
SYMMA spol. s r.o.
Aleš Martinek
Kounicova 13, P.O.Box 643
661 43 Brno
tel., fax: +420 549 123 256

Vědecký sekretariát konference

Institut biostatistiky a analýz
Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.
Kamenice 3
625 00 Brno
tel.: 549 492 838