Program

Ke stažení

Program konference (PDF soubor, 3.6 MB)

WORKSHOP 1: Net-trainers: Jak připravit e-learningový projekt

Termín: čtvrtek 20. listopadu 2008, 13:30-15:15

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
Západočeská univerzita, Plzeň

Účastníci workshopu se seznámí se specifickými postupy při přípravě různých forem e-learningu (off-line e-learning, synchronní on-line learning, asynchronní on-line learning, smíšený typ – blended learning). Porovnají efektivnost různých didaktických strategií, které je možné v e-learningu uplatnit Na konkrétních příkladech budou moci rozhodnout o správnosti – nesprávnosti, resp. vhodnosti – nevhodnosti různých přístupů při sestavování struktury kurzu, stylizaci cílů, textů či testů.

Účastníci workshopu si osvojí vhodný postup v 5 krocích při přípravě uceleného on-line kurzu podle metodiky ADDIE. Speciální pozornost bude věnována tomu, jak přesunout těžiště kurzu do aktivní činnosti studenta. Vyzkoušejí si správnou formulaci cílů, části textu, úkolů i testových otázek různého typu. Osvojí si didaktické principy, které je vhodné respektovat při zařazování různých typů online objektů: textu, obrazu, zvuku a různých autorských nástrojů. Příkladový materiál, s kterým se při workshopu bude pracovat, bude především z medicínských oborů i z nelékařských zdravotnických oborů.
 

WORKSHOP 2: Partneři konference SYSMEX a OLYMPUS představují své produkty využitelné pro multimediální podporu praktické laboratorní výuky.

Termín: čtvrtek 20. listopadu 2008, 15:15-16:30

Sysmex CZ s.r.o.:
Nové trendy využití digitální zobrazovací techniky v morfologii. Automatizace procesu vyhodnocování mikroskopických nátěrů

Olympus C&S s.r.o.:
Virtuální mikroskopie

WORKSHOP 3: Využití informačních zdrojů pro podporu výuky medicíny založené na důkazu

Termín: pátek 21. listopadu 2008, 09:15–10:45

1Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., 2Mgr. Jarmila Potomková, 1MUDr. Jan Strojil, 1MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., 1Petra Langerová, 3Dr. Otmar Mueller
1Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
3UpToDate CEE, Budapest, Maďarsko

Přehled tříletých zkušeností se zaváděním medicíny založené na důkazu (EBM) do pregraduálního a postgraduálního vzdělávání na LF UP v Olomouci (projekty ESF; guideline, kazuistiky jako pedagogický nástroj pro uplatnění EBM, nabídka webových opor pro vyhledávání informací + interaktivní cvičení u počítačů; evaluace výuky, zpětná vazba studentů).

Ukázky multizdrojového vyhledávání relevantních biomedicínských informací při přípravě studentských kazuistik, jejichž nedílnou součástí je přehled kriticky interpretované literatury. Tato forma výuky představuje možnost uplatnění vlastních teoretických znalostí, získávání praktických dovedností u lůžka pacienta (bedsite teaching) a integraci pacientsky orientovaných výsledků klinického výzkumu.

Práce s informacemi bude vycházet ze dvou klinických otázek:

 1. Může psychologická podpora ovlivnit kvalitu života adolescenta s Crohnovou nemocí?
  • Webové zpracování studentské kazuistiky z r. 2007 s aktualizací dostupné literatury v roce 2008; využití ve výuce; informační gramotnost studentů medicíny - uplatnění při zahraničních stážích; zapojení studentů do tvorby e-learningových opor.
 2. Jaké jsou současné možnosti léčby enuresis nocturna u dětí?
  • Formulace klinické otázky ve struktuře PICO(T).
  • Získávání literárních informací (monografie; Internet; profesionální databáze)
  • Metodické postupy kritické interpretace (práce s textem).

Tipy a triky: kde a jak vyhledávat?

 • Vyhledávací služby inernetu („hluboký web“)
 • MEDLINE/PubMed - MEDLINE Plus
 • Deskriptory MeSH (Medical Subject Headings)
 • Cochrane Library – Cochrane Consumer Network
 • DynaMed
 • Clinical Evidence
 • BMJ Learning
 • UpToDate

Perspektivy - přehled aktuálních zahraničních poznatků o WBL („web-based learning“). V podmínkách virtuálního e-learningového prostředí dochází ke změně role  vyučujícího na facilitátora/zprostředkovatele učení. Osoba vyučujícího však zůstává  zcela zásadní, aby nedocházelo k depersonalizaci výuky. E-learningové opory umožňují individualizaci výuky dle potřeb jednotlivých studentů, nesmí se však stát  náhradou tradiční výuky vedené pedagogem. Úkolem vyučujícího je studenty motivovat a vzbudit u nich potřebu vlastní iniciativy a zodpovědnosti za své vzdělání a budoucí rozhodování. Kolaborativní učení v malých skupinách připravuje studenty na výkon lékařského povolání, v němž je týmová spolupráce nezastupitelná.

VIDEOKONFERENCE: Web 2.0 Tools for Self-Directed e-Learning for Medical Students

Termín: pátek 21. listopadu 2008, 08:30–8:52

Dr Chris Paton BMBS BMedSci --- Research Fellow, University of Auckland

Medical students now have access to a wide variety of web based tools that could help them manage their learning. These types of tools include Podcasts, Wikis, Discussion Forums, Blogs, Videos and Social Networks. These types of tools, have been termed “Web 2.0” tools because they use advanced website features such as databases, Flash, Javascript and XML. A literature review of the use of these tools in medical education internationally is presented with a discussion of how these new tools can fit in alongside existing learning management systems and digital repositories. A framework is proposed for enabling self directed learning using these new online tools.

VIDEOKONFERENCE: A light at the end of the tunnel: the potential impact of new learning technologies on medical education.

Termín: pátek 21. listopadu 2008, 08:52–9:15

Ronald M Harden OBE MD FRCP FRCS FRCPC --- University of Dundee, Scotland

Changes in medical education have not kept pace with changes in the practice of medicine. The surgical operating theatre, for example, has been revolutionised in the last century but until recent years the classroom and teaching in the clinical context has remained relatively unchanged. In response to a variety of pressures and facilitated by the use of new learning technologies, we can look forward now to new opportunities.

The challenge today is to apply learning technologies not only to support sustaining innovations in medical education where we have modest incremental changes achieving more efficiently and effectively what we are already doing at present, but to harness the technologies to bring about a paradigm shift in education.

A vision for the future of medical education facilitated by learning technologies can be represented by the CRISIS acronym

 • Convenient – “Just-in-time” learning
 • Relevant – Authentic learning
 • Individualised – “Just-for-you” learning
 • Self-assessment – Adaptive learning
 • Integration – The learning continuum
 • Systematic – Outcome-based-education

Such disruptive innovations, however, challenge many incumbents who lack the necessary peripheral vision If the developments are to succeed they will require close collaboration between all of the stakeholders including computer technologists, instructional designers, educationists, education psychologists, medical teachers, curriculum developers, deans and other leaders and those with funding responsibilities.