Programový výbor

Vysvětlivky:
LF MU    Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
LF UPJŠ    Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
JLF UK    Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
LF UK    Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
LF UP    Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1. LF UK    1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2. LF UK    2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
3. LF UK    3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
LFHK UK    Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
LFP UK    Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
FEKT VUT    Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
ÚVT MU    Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (LF MU, Brno)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, DrSc. (LF UP, Olomouc)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF UK, Praha)
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (LFP UK, Plzeň)
MUDr. Jitka Feberová, (2.LF UK, Praha)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (LFHK UK, Hradec Králové)
MUDr. Tomáš Kostrhun (3.LF UK, Praha)
doc. MUDr. Viera Kristová, CSc. (LF UK, Bratislava)
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3.LF UK, Praha)
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ, Košice)
MUDr. Vladimír Mašín (LFHK UK, Hradec Králové)
MUDr. Juraj Mokrý, Ph.D. (JLF UK, Martin)
Mgr. Martin Navrátil (LFP UK, Plzeň)
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (FEKT VUT, Brno)
doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. (ÚVT MU, Brno)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (LFHK UK, Hradec Králové)
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (LF MU, Brno)
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (1.LF UK, Praha)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (LF MU, Brno)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (LFP UK, Plzeň)
prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. (1.LF UK, Praha)
MUDr. Tomáš Nosek (LFHK UK, Hradec Králové)

Organizační výbor konference

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (LF MU, Brno)
RNDr. Čestmír Štuka, MBA (1. LF UK, Praha)
Mgr. Jarmila Potomková (LF UP, Olomouc)
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ, Košice)