Základní informace

19.11.2008 Videokonference:
Ronald Harden,
University of Dundee, Scotland
15.11.2008

Videokonference:
Chris Paton,
University of Auckland, New Zealand

20.10.2008
Prohlédněte si program konference MEFANET 2008 včetně rozřazení všech příspěvků do jednotlivých sekcí.
14.10.2008
Stáhněte si finální časový plán konference MEFANET 2008.
3.10.2008

Byl zveřejněn předběžný program konference MEFANET 2008.
30.9.2008 Termín pro odeslání abstraktů přednášek a posterů byl posunut na 12.10.2008.
2.9.2008

Zaregistrujte se on-line.

28.5.2008
Stáhněte si první oznámení ke konferenci MEFANET 2008 (1.5 MB).

MEFANET

2. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů

Brno, 20.-21. listopadu 2008, Hotel Voroněž I.

 

Hlavní témata

 • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archivy,
  • výukové portály,
  • multimediální učební pomůcky.
 • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách
 • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků
 • Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů:
  • hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů,
  • podpora výuky zahraničních studentů.
 • Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek
 • Legislativní problematika, autorská práva
 • Multimediální učební pomůcky pro výuku lékařských oborů:
  • ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ - STOMATOLOGIE,
  • MAXILOFACIÁLNÍ TRAUMATOLOGIE.