Workshopy a symposia

Diskusní panel AUTORSKÝ ZÁKON V PRAXI

Garance: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. (FBMI ČVUT)
Workshop bude orientován na problematiku autorského zákona zejména v pedagogické praxi. Řada pedagogů na vysokých školách se potýká s problémy autorského zákona. Workshop by měl přispět k osvětlení některých problémů a to jak formou zodpovězení předem položených dotazů, tak následné diskuze s přítomnými právníky.

Předpokládaná témata:

 • BP, DP a PhD. práce a autorské právo
 • Autorská práva k elektr. materiálům vytvořeným v rámci výuky na VŠ
 • Zveřejňování lékařských výsledků v učebních materiálech, souhlas pacienta
 • Granty a autorské právo k vytvořeným materiálům v rámci grantu
 • Citace materiálů na Internetu
 • A další dle zájmu účastníků …

Další nápady a podněty k diskusi zasílejte v elektronické formě na adresu garanta dagmar.brechlerova@seznam.cz

Workshop TECHNOLOGICKÉ TRENDY V E-VÝUCE

Garance: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3.LF UK)
Workshop bude probíhat formou panelové diskuse, přičemž registrovaní řečníci budou mít na začátku workshopu 3 minuty na představení vlastního tématu. Cílem diskuse bude zmapování trendů v elektronické výuce z pohledu využití nových informačních technologií, metodických přístupů, modelů výuky, práce s informacemi, atd.

Avizovaná témata:

 • Web 2.0 – výzvy a praktické užití
 • E-nástroj integrace výuky
 • WikiSkripta – inovace s tradicí
 • Apple ve výuce
 • Analytický a intuitivní „data mining“
 • Full HD a 3D videozáznamy v medicíně

Symposium o ELEKTRONICKÉM TESTOVÁNÍ: Best practice pedagogů lékařských fakult MEFANET

Garance: Mgr. Martin Komenda (LF MU)
Symposium navazuje na workshop věnovaný elektronickému testování, který proběhl v rámci konference MEFANET 2010. Zvaní odborníci a pedagogové budou formou diskusního panelu prezentovat své názory a zkušenosti z různých oblastí, které se dotýkají problematiky elektronického testování. Předběžný výčet oblastí diskuse je uveden níže:

 • Preference, účel a úskalí související s elektronickou formou testování
 • Různá prostředí napříč sítí MEFANET (LMS Moodle, LMS IS MU, …)
 • Využitelnost v různých fázích vzdělávacího procesu – kdy je vhodné e-testování používat
 • Zkušenosti s různými formami a technologiemi (lokální aplikace, webová aplikace, testová agenda v LMS, skenování odpovědních listů,…)
 • Vytváření zkušebních otázek (technická podpora vs. autor)
 • Zdroje při vytváření databanky otázek (převzaté testy – důvěryhodnost, autorské otázky)
 • Zpětná vazba od studentů
 • Zabezpečení zdrojových otázek a průběhu samotných testů
 • Ověření (evaluace) – využití některé z metodik ověřování?
 • Best practice panelových hostů

Další nápady a podněty k diskusi zasílejte v elektronické formě na adresu garanta - komenda@iba.muni.cz