Základní informace

Konference MEFANET 2011

5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů

Brno, 24.-25. listopadu 2011, Hotel Voroněž I.

 

Hlavní témata

 • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archivy,
  • výukové portály,
  • multimediální učební pomůcky.
 • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách
 • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků
 • Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů:
  • hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů,
  • podpora výuky zahraničních studentů.
 • Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek
 • Legislativní problematika, autorská práva
 • Sekce zvaných přednášek zahraničních odborníků bude orientována na: Modelování a simulace v preklinických oborech medicíny
 • Vedle obecných aspektů e-learningu se bude konference zabývat i dopadem tohoto fenoménu na konkrétní obor medicíny. Pro pátý ročník bylo zvoleno téma: Elektronická výuka ve studijních programech s rozšířenou výukou pediatrie