Programový výbor

Vysvětlivky:
LF MU    Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
LF UPJŠ    Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
JLF UK    Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
LF UK    Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
LF UP    Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1. LF UK    1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2. LF UK    2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
3. LF UK    3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
LFHK UK    Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
LFP UK    Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
FEKT VUT    Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
ÚVT MU    Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně
FZS OU    Fakulta zdravotních studií Ostravské univerzity
ČOS    Česká onkologická společnost
LF OU    Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Ing. Milan Blaha, Ph.D.(IBA LF MU)
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (LFP UK)
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA LF MU)
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2.LF UK)
doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (LF UPOL)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (LFHK UK)
Mgr. Martin Komenda (IBA LF MU)
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. (LF UK)
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3.LF UK)
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ)
MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D. (LFHK UK)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP)
Mgr. Lenka Orzelová (LF OU)
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. (JLF UK)
Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. (LF UP)
MUDr. Jana Povová (LF OU)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (LFHK UK)
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA LF MU)
Mgr. Katarína Soroková (LF UK)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF UK)
RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D. (1.LF UK)
PhDr. Michal Trnka, PhD.(LF UK)
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1.LF UK)

Organizační výbor konference

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (LF MU, Brno)
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ, Košice)
Mgr. Martin Komenda (LF MU, Brno)