Workshopy a symposia

Sympozium „APLIKACE E-LEARNINGU V OBORECH ZABÝVAJÍCÍCH SE VÝUKOU POHYBOVÉHO APARÁTU"

Garance: Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (LF UP v Olomouci)

Přednášející na sympoziu:

 • Gallo J. - Introduction to the Symposium: Hip and Knee Osteoarthritis
 • Laichman S. - How to Teach Anatomy of the Hip and Knee with Regard to Osteoarthritis
 • Valdmanová L. - Biomechanical Approach to Studying Musculoskeletal System
 • Florian Z. - E-Learning Possibilities in Study of Human Biomechanics    
 • Janura M. - Gait Analysis of Patients with Osteoarthritis of the Knee and Hip Joint
 • Vaverka F. - Long-term Observation of Gait Cycle Changes after Total Hip Replacement – Case Study
 • Krobot A. - E-learning in Teaching of Hip and Knee Osteoarthritis: A Physiotherapist’s Point of View
 • Pavelka K. - EULAR Recommendations for Diagnosis and Therapy of Hip and Knee Osteoarthritis

Modelové téma: Osteoartróza váhonosných kloubů

Sympozium bude věnováno jednomu z nejčastějších onemocnění pohybového aparátu. Zvaní odborníci na něm představí pohledy svých oborů na diagnostiku a terapii uvedeného onemocnění. Předpokládaná délka trvání panelu je 90 minut.
Předpokládaná témata:

 1. Současné pohledy na etiopatogenezi osteoartrózy – co se dnes učí o etiopatogenezi osteoartrózy na lékařských a zdravotnických fakultách
 2. Jak vyučovat anatomii váhonosných kloubů
 3. Vše souvisí se vším (pohybové řetězce) – celostní pohled fyzioterapeuta
 4. Analýza chůze u pacientů s osteoartrózou kyčlí a kolen
 5. Kinematické aspekty osteoartrózy váhonosných kloubů
 6. Osteoartróza a silové působení ve váhonosných kloubech
 7. Stanoviska EULAR k terapii OA

Sympozium „APLIKACE PRAKTICKÝCH POZNATKŮ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO VÝUKY A VÝZKUMU "

Garance: Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (VUT Brno)

Modelové téma: Informační systémy ve výuce a výzkumu

Přednášející na sympoziu:

 • Dvořák M. - Development of Information Technologies in Public Health during past 30 years, current state and perspective
 • Blaha M. - I-COP - Analytical Application for Hospital Data Mining
 • Harazim H. - Data-Driven and Problem-Based Learning With the Use of Severe Sepsis Cases
 • Rous V. - The Use of Hospital Information Resources for Medical Stuff Education
 • Šlapák I. - Educational Portal for Pediatric & Videodocumentation of Surgery Cases
 • Pokorná A. - The Use of Medical Imaging Data in the Training of Future Non-medical Health Professionals
 • Hačkajlo D. - Portal Zlatokop in Support of Clinical Research
 • Vlach K. - Integration of Medical Subsystems and Their Inclusion in Education

Workshop „Moderní trendy v hodnocení znalostí"

Organizace: MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1. LF UK), RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. (1. LF UK), RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.(UI AV ČR), MUDr. Jan Trnka, Ph.D. (3. LF UK), Mgr. Martin Komenda (LF MU)

Workshop je určen pro lékařské pedagogy a bude zaměřen správnou praxi při přípravě, realizaci a vyhodnocení elektronického testování.

Předpokládaná témata:

 • Přehled životního cyklu přípravy testů
 • Moderní typy testových úloh (jak psát dobré otázky, úvod do SBA)
 • Standardizace testů (Angoffova a Ebelova metoda)
 • Psychometrické charakteristiky testů (validita, reliabilita, položková analýza)

Workshop „Virtuální kasuistiky – průvodce pro autory"

Organizace: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (LFHK UK), MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. (LFHK UK)

Předpokládaná témata:

 • Virtuální ordinace
 • Hodnocení diagnostických algoritmů - bonusy a malusy
 • Možnosti využití virtuálních kazuistik v praktické výuce