Workshopy a symposia

Aplikace praktických poznatků zdravotnických zařízení do výuky a výzkumu

Modelové téma: Sdílení, integrace a bezpečnost dat ve zdravotnictví

Garance: Ing. Vladimír Rous, MBA (Thomayerova nemocnice Praha)

Motivace:

Zavádění pokročilých informačních technologií do stále nových oblastí lidské činnosti a specializace jednotlivých informačních systémů sebou nutně přináší problematiku sdílení a integrace dat, které tyto systémy shromažďují. Zdravotnictví není výjimkou, ba naopak, i přes existenci řady datových standardů ve zdravotnictví, bývá heterogenita jednotlivých konkrétních implementací značná, zatímco požadavek na komplexní lékařskou informaci na jednom místě je zcela oprávněný. Ovšem problematika integrace dat nepředstavuje zpravidla triviální problém. Nedílným doprovodným aspektem sdílení dat, který ve zdravotnictví nabývá zvláště citlivý rozměr, je bezpečnost dat. Požadavky na sdílení a bezpečnost dat jdou zpravidla proti sobě a je nutné hledat přijatelný kompromis v rámci dostupného technického řešení a stávajícího legislativního rámce.

Program sympozia:

Sympozium bude organizováno jako sada konferenčních příspěvků následovaná závěrečnou diskuzí. Délka příspěvků cca 15 minut, vybrané přednášky 20-25 minut. Předpokládaná délka trvání panelu: cca 2,5 hodiny včetně diskuze (je možné upravit podle potřeb organizátorů)

  • Informační síť komplexních onkologických center v ČR – projekt I-COPedu, ing. Milan Blaha, Ph.D. (MU Brno)
  • Telemedicína v praxi – zkušenosti z realizace projektů Národního telemedicínského centra, Ing. David Kula (FN Olomouc)
  • Management vzdělávacích kiosků, mgr. Navrátil (>Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze)
  • Informační bezpečnost v praxi Thomayerovy nemocnice, Ing. Vladimír Rous, MBA (Thomayerova nemocnice Praha)
  • Sdílení, standardy a bezpečnost obrazových dat ve zdravotnictví, Mgr. Václav Porod (IK+EM)
  • Přínosy zavedení normy ISO 27000 - Systém managementu bezpečnosti informací, Ing. Martin Knotek (QCOM)
  • Legislativní aspekty sběru a sdílení klinických dat pro výuku, Mgr. Vlaďka Křivová (VFH s.r.o.)
  • Závěrečná diskuze, 20 minut