Základní informace

7. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů

Brno, 26.-27. listopadu 2013, Hotel International

Hlavní témata

 • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archivy,
  • výukové portály,
  • multimediální učební pomůcky.
 • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách
 • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků
 • Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů:
  • hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů,
  • podpora výuky zahraničních studentů.
 • Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek
 • Legislativní problematika, autorská práva
 • Sekce zvaných přednášek zahraničních odborníků bude opět orientována na specifickou problematiku, která bude upřesněna.
 • Vedle obecných aspektů e-learningu se bude konference zabývat i dopadem tohoto fenoménu na konkrétní obor medicíny. Pro sedmý ročník bylo zvoleno téma: E-learning v biofyzice a lékařské informatice
 • Speciální sekce bude zaměřena na oblast Elektronického ověřování znalostí ve výuce medicíny, kde se posluchači setkají například s položkovými bankami, psychometrickými vlastnostmi testů, blueprintingem a mnoha dalšími tématy.

Partneři