Ke stažení

Na této stránce jsou postupně vyvěšovány přednesené příspěvky (seřazeno podle příjmení autora). Pro snazší orientaci prosím klikněte na počáteční písmeno příjmení autora.

B Č D F G H Ch K L M N P R S Š V W Z Ž

 

Jméno autora Název příspěvku Soubory ke stažení
Tomáš Balhárek  Využitie informačných a komunikačných technológií vo výučbe patologickej anatómie na JLF UK v Martine  prezentace (842 kB)
Danuše Bauerová Změna paradigmatu vzdělávání  prezentace (1,5 MB)
Lukáš Bolek Systém elektronického vzdělávání na LF v Plzni  prezentace (247 kB)
Aleš Bourek Kurz managementu kvality pro zdravotnické organizace a občany  prezentace (2,2 MB)
Zdeněk Broukal Implementace EL v reformě magisterského studia stomatologie/zubního lékařství na 1. LF UK Praha  prezentace (228 kB)
Jan Bruthans E-learning jako prostředek k zásadní změně výukového postupu v klinickém oboru  prezentace (89 kB)
Čestmír Číhalík E-learningová podpora výuky EKG  prezentace (1,0 MB)
Ladislav Dušek Projekt MEFANET: MEdical FAculties – educational NETwork  prezentace (1,0 MB)
Ladislav Dušek Využití epidemiologických a klinických registrů ve výuce na příkladu projektů řešených v rámci Národního onkologického programu ČR  prezentace (1,3 MB)
Jitka Feberová Elektronická podpora výuky lékařské informatiky na 2. LF  prezentace (1,2 MB)
Josef Feit Hypertextové atlasy patologie  prezentace (341 kB)
Mikuláš Gangur Generování unikátních testů v LMS Moodle  prezentace (197 kB)
Jan Hálek Testy ve výuce biofyziky a informatiky na LF UP v Olomouci  prezentace (1,3 MB)
Josef Hanuš Virtuální ordinace – praktická výuka v prostředí fakultního ambulantního informačního systému  prezentace (2,5 MB)
Petr Hanzlíček Informační a komunikační technologie v podpoře národních registrů vybraných onemocnění  prezentace (551 kB)
Jan Chrastina Praktické využití telekonferenčních a zobrazovacích technik při výuce neurochirurgie  prezentace (1,9 MB)
Petr Kališ Představení systému Moodle  prezentace (149 kB)
Ivo Kalousek Podpora přímé výuky na gynekologické a porodnické klinice LF Hradec Králové  prezentace (1,2 MB)
Radek Kaniok Využití e-learningu v edukaci laické veřejnosti v problematice první pomoci  prezentace (181 kB)
Milan Kaška Možnosti výuky chirurgických oborů v magisterském studiu všeobecného lékařství  prezentace (190 kB)
Jana Kašpárková Ošetřovatelství v akci - zkušenosti s e-learningem v bakalářském studiu ošetřovatelsví na LF UK v Plzni  prezentace (578 kB)
Kateřina Kikalová Interaktivní atlas řezů mozkem a povrchových struktur  externí odkaz
Daniel Klimeš Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů  prezentace (357 kB)
Petr Kocna Miniencyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii GastroLab  prezentace (1,8 MB)
Jiří Kofránek Atlas fyziologie a patofyziologie: Co je za oponou?
Atlas of physiology and pathophysiology: What is behind the curtain?
 on-line prezentace (česky)
 on-line slideshow (in English)
Milena Košťálová Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí ukázkové video
z atlasu (2,9 MB)
Jan Kremláček Využití školního medicínského informačního systému (MIS) ve výuce patologické fyziologie  prezentace (431 kB)
Jaroslava Kymplová E-learning v oboru zdravotnická technika na 1. LF UK  prezentace (135 kB)
Hana Langrová Výuka oftalmologie prostřednictvím 3D-Eye Office a snímacího systému StreamVIEW  prezentace (393 kB)
Jaroslav Majerník Perspektívy výučby nemocničných informačných systémov na LF UPJŠ  prezentace (1,2 MB)
Michal Mertl Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu  prezentace (420 kB)
Martin Navrátil Bezpečné testování v systému Moodle  prezentace (1,5 MB)
Tomáš Nikl Výuka pomocí 3D modelů  prezentace (788 kB)
Tomáš Nosek, Pavel Svoboda Naše zkušenosti s informačním systémem pro studenty
Naše zkušenosti s informačním systémem pro studenty – další vize
 prezentace 1 (449 kB)
 prezentace 2 (206 kB)
Olga Nováková Paramedicínský obor ergoterapie na 1. LF UK a využití multimediálních učebních pomůcek  prezentace (196 kB)
Chris Paton 3D Anatomical Models, Adobe® Flash® Animation and Online Communities  abstrakt (165 kB)
 prezentace (1,2 MB)
Miroslav Penka Telehematologie  prezentace (596 kB)
Martina Pochybová Multimediálna edukácia pacienta – nástroj výuky  prezentace (229 kB)
Andrea Pokorná Multimediální prvky výuky v ošetřovatelství  prezentace (1,8 MB)
Mikuláš Pomfy Inovácie praktickej výučby multimediálnych projekcií z mikroskopickej anatómie. Dýchací systém.  prezentace (2,9 MB)
Eva Račanská Digitální výukový archív v gynekologii a porodnictví  prezentace (675 kB)
Daniel Rajdl Integrované použití prostřední Moodle, hlasovacího zařízení a PDA ve výuce klinické biochemie na LF UK v Plzni  prezentace (85 kB)
Břetislav Regner Využití informačních technologií pro testování a zkoušení  prezentace (278 kB)
Aleš Ryška Virtuální mikroskopický atlas patologie a histologie - společný projekt lékařských fakult UK  prezentace (1,8 MB)
Daniel Schwarz Univerzální řešení pro webové obrazové archivy: nasazení v projektu Telehematologie  prezentace (1,6 MB)
Petra Sládková Využití e-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie  prezentace (158 kB)
Hana Sochorová Využití e-learningu pro kombinovanou formu studia nelékařských zdravotnických povolání  prezentace (980 kB)
Zdenko Staníček Digitální knihovny ve zdravotnictví: Jak léčit informační zahlcení pomocí moderních metod umělé inteligence.  prezentace (1,9 MB)
Zdenko Staníček Využití sémantické paměti a pokročilých metod pattern matchingu pro analýzu medicínských dat  prezentace (562 kB)
Svatopluk Synek Novinky v očním lékařství  prezentace (1,6 MB)
Lenka Špirudová E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech  prezentace (1,6 MB)
Stanislav Štípek Informační technologie ve výuce a studiu lékařství  prezentace (493 kB)
Roman Štoudek AKUTNE.CZ - nové pojetí výuky akutní medicíny  prezentace (994 kB)
Čestmír Štuka Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha  prezentace (680 kB)
Čestmír Štuka Znovupoužitelné výukové objekty a technologie wiki  prezentace (237 kB)
Jitka Švíglerová Využití elektronických pomůcek při výuce fyziologie  prezentace (222 kB)
Vlastimil Válek Využití edukačního archivu při výuce klinické anatomie  prezentace (363 kB)
Martin Vejražka Zkušenosti se zaváděním elektronických forem výuky na 1. lékařské fakultě UK z pohledu učitele  prezentace (670 kB)
Jan Vejvalka Multimediální pomůcka pro výuku klinické neurologie  prezentace (119 kB)
Vladana Woznicová E-monografie o syfilis - nová součást portálu ww.medmicro.info  prezentace (545 kB)
Jiří Záhora Automatizovaný sběr dat a virtuální experiment ve výuce lékařské biofyziky  prezentace (568 kB)
Jana Zvárová Vzdělávání v biomedicínské informatice a eZdraví s podporou informačních a komunikačních technologií  prezentace (1,2 MB)
Alexandra Žourková Informovaný souhlas a práva pacientů při pořizování výukových filmů: specifika duševních onemocnění  prezentace (140 kB)