Ke stažení: Příspěvky řazené podle autorů

Abstrakt Příspěvek Prezentace Jméno autora Název příspěvku
Abstrakt v PDF
 
  Bartáková S. E-learning v pregraduální výuce protetického zubního lékařství
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Bezrouk A., Nosek T., Svoboda P., Hanuš J., Záhora J. Modifikace metodiky eLSE pro evaluaci MSL e-learningu.
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 
Bolek L., Dvořák M., Junek T., Míka P., Navrátil M.
Multimediální aplikace na LF UK v Plzni, využití Adobe Presenteru
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Brechlerová D. Internet a zákony
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Brechlerová D. Informace o počítačové bezpečnosti patří do osnov informatiky
 
Poster v PDF
  Budayová E. a kol. Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích
 
Poster v PDF
  Budayová E. a kol. Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii a klinické imunologii
Abstrakt v PDF
 
  Černochová P. Využití e-learningu v pregraduální výuce ortodoncie
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Dostálová T., Feberová J., Štípek S. E-learningové kurzy obor stomatologie
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Dvořáková Z., Klimpera, Klučinová, Otáhal Interaktivní svalové tabulky
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Heřman P., Lochman J. Wikiverzita
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Hušková K., Nečas P., Šlemarová Ž. E-learning ve výuce jazyků na lékařské fakultě
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Jenča, A., Dráčová, J., Živčák, J., Dráč, R., Majerník, J. Ankylóza temporomandibulárnych kĺbov a ich možné optimálne liečenie totálnou náhradou
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Jurajda M., Veselý K. Současné technické možnosti telepatologie - naše zkušenosti se systémem APERIO
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
slideshow
Kalousek I. Základy gynekologické endoskopie - multimediální výuková pomůcka a principy tvorby
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Kaniok R., Veselá P. Výuka první pomoci metodou e-learningu určená rodičům rizikových novorozenců
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Kikalová K., Machálek L., Holibka V. Interaktivní neuroanatomie - mezioborová spolupráce
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Kissová J., Penka M., Buliková A., Zapletal O., Schwarz D., Trnavská I., Antošová M., Hoblová J., Dušek L. Odborné atributy projektu telehematologie - naše dosavadní zkušenosti
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Kofránek J., Mateják M., Matoušek S., Privitzer P., Stodulka P., Tribula M., Vacek O. Škola (multimediální simulační) hrou: využití multimediálních aplikací a simulačních modelů ve výuce patologické fyziologie
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Kulhánek T., Šárek M. Virtualizace a integrace v gridovém PACS systému
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Lenčová E., Broukal Z., Dušková J. Zkušenosti se zaváděním e-learningu v rámci magisterského studia stomatologie/zubního lékařství na 1. LF UK Praha
Abstrakt v PDF
 
  Liberda O., Peřina V., Schwarz D., Machálka M., Bulik O. Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Luňáček L., Konečný J. Fotografický interaktivní atlas člověka. 1. etapa - Břicho a pánev
 
Poster v PDF
  Luňáček L., Konečný J. Fotografický interaktivní atlas člověka. 1. etapa - Břicho a pánev
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Majerník J., Pomfy M., Majerníková Ž. Implementácia portálu multimediálnej podpory výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Makovník M., Thurzo A., Hanúsková V., Gašpar Ľudovít, Očadlík Ivan, Dukát A. Informačný portál pre študentov a pedagógov
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Martinka T., Barták L., Szabó Z. TOIS for BOIS: Centralizovaný ambulantní informační systém pro praktické lékaře s rozšířenou podporou znalostních databází a komunikace s pacientem
Abstrakt v PDF
 
 slideshow
Meklešová J. Autorské právo a užití předmětů ochrany, podmínky uzavírání licenčních smluv
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Meško D. Vízie digitálneho vzdelávania v medicíne
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Nosek T., Bezrouk A., Svoboda P., Hanuš, J. Záhora, J. Změna způsobu přípravy na praktika - MSL koncept e-learningu
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Novák Z., Říha I., Chrastina J., Schwarz D., Dušek L. Nové trendy ve výuce neurochirurgie, užití Full HD endoskopického systému a miniPACS
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Pokorná A. Vyhodnocení efektivity využívání e-learningového kurzu při studiu ošetřovatelství z pohledu studentů (v letech 2006-2008)
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Pokorná A. E-learningové strategie v edukaci nemocných - metodická doporučení
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Pomfy M., Tóth Š., Majerník J. Mikroskopická anatómia, elektronická učebnica pre medikov
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Račanská E., Huser M., Schwarz D.,
Šnábl I., Ventruba P.
Telegynekologie
Abstrakt v PDF
 
  Růžička E., Roth J., Nikl T., Bednařík J., Kaňovský P., Štuka Č. Multimediální vzdělávací program pro výuku neurologie
Abstrakt v PDF
 
 slideshow
Ryška A., Rozkoš T. Hodnocení množství obrazových informací potřebných při histopatologické diagnostice
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
slideshow Řeháková B., Veselý J. Nejmodernější technologie v e-learningových kurzech
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
slideshow Schwarz D., Dušek L., Štípek S., Štuka Č., Mihál V. Jednotné řešení pro sdílení a nabídku vzdělávacího obsahu v síti MEFANET
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Schwarz D., Dušek L., Štípek S., Mihál V., Štuka Č. a Koordinační rada MEFANET Quo vadis, MEFANET?
Abstrakt v PDF
 
  Sojka T., Halačková Z. Záznam vyšetřených pacientů - stav chrupu a parodontu - indexy
Abstrakt v PDF
 
  Struk P. E-learning a technologická demonstrace
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Synek S. Oftalmologické operace, teleprojekce
 
Poster v PDF
  Šmídová j. NEW TRENDS IN IMAGING TECHNOLOGY UTILIZATION IN MORPHOLOGY.
Automation of microscopic blood smears evaluation process.
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Štourač P., Schwarz D., Štoudek R., Křikava I., Kratochvíl M., Ševčík P. Výukový a publikační portál akutní medicíny AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X]
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Štuka Č., Štípek S. Teorie a praxe znovupoužitelnosti výukových objektů
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Thurzo A., Lysý J., Suchancová B., Makovník M. Digitalizácia vo výučbě čeľustnej ortopédie
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow Thurzo A., Hanúsková V., Makovník M. Doplnky e-learningového portálu: elektronické platby a identifikácia čipovými kartami ISIC/ITIC
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Trojanová B., Wilhelmová R. Zkušenosti s metodou EBM ve výuce porodní asistence
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
  Vachudová K., Sosnová K., Mertl M. E-learningová podpora bakalářského programu na VOŠZ Plzeň ve spolupráci s LF UK v Plzni
Abstrakt v PDF
 
 slideshow
Vaněk J., Bartáková S. Studijní program Zubního lékařství LF MU - e-learning
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Vaněk F., Martan A. Live-přenosy operací v běžné výuce mediků LF
 
Poster v PDF
  Veselý J., Řeháková B. E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě
Abstrakt v PDF
Příspěvek v PDF
 slideshow
Zahradníček O. Zapojení studentů do tvorby e-learningových materiálů pro lékařskou mikrobiologii